Gminny Turniej

Autor: tos 07.03.2014 Nr: 10/2014

W Zespole Szkół w Pawłosiowie zorganizowano po raz II Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: sędzia główny Arkadiusz Zawalski i sekretarz zawodów Paweł Drabik. Rozgrywki odbyły się systemem pucharowym w czterech kategoriach wiekowych. Do turnieju przystąpiły reprezentacje poszczególnych miejscowości, po dwie osoby w danej kategorii. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta gminy Pawłosiów Mariusza Renia.
kategoria do 15 lat: 1.Bartłomiej Trojnar-Pawłosiów,2.Hubert Szepelak- Pawłosiów,3.Maciej Trojnar- Cieszacin Wielki.
kategoria 16-25 lat: 1.Mateusz Bała-Pawłosiów(ubiegłoroczny zwycięzca) ,2.Grzegorz Porczak- Pawłosiów,3.Maciej Tomaszewski-Widna Góra.(ubiegłoroczny zwycięzca kategorii do lat 15)
kategoria 26-40 lat: 1.Miłosz Lubera-Wierzbna(ubiegłoroczny zwycięzca),2.Piotr Hajduk- Cieszacin Mały,3.Mariusz Cząstka- Cieszacin Mały.
kategoria wiekowa +41: 1.Mieczysław Krakowiak-Widna Góra(ubiegłoroczny zwycięzca) 2.Mariusz Pajda- Maleniska, 3.Marek Sierpiński- Maleniska.

Komentarze
Popularne
Komentowane