Podpisali porozumienie

Autor: mk 01.05.2015 Nr: 17/2015
Podpisali porozumienie

W poniedziałek, 27 kwietnia w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy koalicyjnej o współpracy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością z powiatu jarosławskiego oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp”.

Podpisana w poniedziałek umowa zakłada ścisłą współpracę, nie tylko pomiędzy burmistrzem, a radnymi Rady Miasta Jarosławia PiS, ale również na szczeblu miasto-powiat. Wspólne działania dotyczyć mają zarówno spraw gospodarczych, jak i społecznych.

   Spotkanie otworzył starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Następnie głos zabrał burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, który omówił m.in. najważniejsze postulaty dotyczące zawartej współpracy.

– Główne postulaty, które znalazły się w umowie koalicyjnej to jest to, co Państwo jako radni PiS i to, co ja, jako kandydat na Burmistrza Miasta Jarosławia, pokazywaliśmy w swoich kampaniach wyborczych. Czyli przede wszystkim jest to rozwój infrastruktury na trenie miasta, jak również wsparcie społeczne naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować przez te cztery lata – wyjaśnia Burmistrz.  

   O szansach, związanych z podpisaniem nowej koalicji, wypowiedział się również włodarz powiatu jarosławskiego.

– Zawarta koalicja pomiędzy PiS a Stowarzyszeniem „Rozwój i Postęp” jest milowym krokiem tej kadencji. Podpisane porozumienie ma służyć przede wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Świadczy o tym wynik ostatnich wyborów samorządowych, w wyniku których kandydat Stowarzyszenia „Rozwój i Postęp” pan Waldemar Paluch został burmistrzem, natomiast kandydaci PiS zdecydowanie wygrali wybory do Rady Miasta. Cieszy zbieżność programowa obydwu partnerów. Jest to widoczne chociażby w chęci wspierania polskiego kapitału i lokalnych przedsiębiorców, co PiS dobitnie podkreśla w swoim programie gospodarczym – mówi T. Chrzan. – Trzeba podkreślić też, że rozmowy były bardzo merytoryczne, co wymagało dużo czasu oraz poświęcenia. I chociaż zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli, to powiem, że obydwie strony nie do końca są zadowolone, bo w imię wspólnego celu, z tego co było rozbieżne w swoich programach wyborczych musiały zrezygnować. Świadczy to o tym, że porozumienie zostało zawarte na partnerskich zasadach, bez dominacji żadnej ze stron. Teraz pozostaje przekuć nasze porozumienie na konkretne działania, jeszcze raz powtórzę, dla dobra Jarosławia i Powiatu. Jestem przekonany, że dzięki temu porozumieniu otwiera się nowy rozdział współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami i to również jest wartością dodaną tego porozumienia – podsumował.

   Podczas spotkania powiadomiono również, że jednym z postanowień  podpisanej umowy będzie powołanie na stanowisko wiceburmistrza Marcina Zaborniaka, który zajmie się kwestiami społecznymi. Jak podkreślił burmistrz W. Paluch, w głównej mierze jego nowy zastępca będzie musiał dopasować sytuację miasta i oświaty do zmieniających się wskaźników demograficznych.

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane