Podsumowująco

Autor: mp 26.06.2015 Nr: 25/2015 1
W wydarzeniu udział wzięli beneficjenci działań prowadzonych przez LGD.
W wydarzeniu udział wzięli beneficjenci działań prowadzonych przez LGD.

W ostatnim czasie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Boratynie zorganizowano konferencję podsumowującą wyniki działalności LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. W wydarzeniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin, które tworzą LGD, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Rady, Komisji Rewizyjnej, działacze LGD oraz beneficjenci działań osi 4 Leader.


Konferencja podsumowująca miała miejsce w piątek, 12 czerwca. Dotyczyła projektów, jakie były realizowane w ramach PROW, w latach 2007-2013, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Środki na ten cel zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.

   Wydarzenie otworzyła Prezes Zarządu LGD Jolanta Kędzior, która przywitała wszystkich przybyłych i wprowadziła ich w tematykę spotkania. Następnie głos zabrała wiceprezes Zarządu LGD Agnieszka Kiełt, która poprowadziła dalszą część spotkania.

   Podczas konferencji wypowiedzieli się ponadto: beneficjent działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Dorota Szczepańska, dyrektor Biura LGD Elżbieta Wojtowicz oraz przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie Marta Starmach.

   Po zaprezentowaniu  zgromadzonych materiałów, odbyło się wręczenie statuetek, zarówno włodarzom gmin biorących udział w konferencji, jak i dyplomów uznania dla członków LGD. Tym samym uznano ich wkład na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Co więcej, LGD rozszerzyło się o 3 nowe samorządy, a mianowicie: Miasto Radymno, Gminę Radymno oraz Gminę Laszki.

   Wydarzenie w całości sfinansowano dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane