Z pokolenia na pokolenie

Autor: mp 18.09.2015 Nr: 37/2015
Z pokolenia na pokolenie

Od jakiegoś czasu na naszych łamach gościmy poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarosławskiego i przeworskiego. W ostatnim tygodniu odwiedziliśmy kolejne Koło, a mianowicie sympatyczne i bardzo miłe Panie z Cząstkowic.


Historię Koła Gospodyń Wiejskich w Cząstkowicach można podzielić na dwa etapy. Pierwsze Koło istniało i działało prężnie, jednak na jakiś czas zawiesiło swoją działalność. Po kilkuletniej przerwie, Koło postanowiły reaktywować córki członkiń poprzedniego KGW. Dużą zasługę w ponownym rozpoczęciu wspólnych działań miał również ówczesny sołtys wsi Andrzej Byrwa, który zachęcał Panie do odbudowy istniejącego niegdyś Koła.

   Jak zgodnie podkreślają członkinie KGW, wszystko zaczęło się bardzo skromnie, ale z roku na rok ich działalność rozkwitała.

Nasza historia rozpoczęła się od wieńca, przygotowanego prawie 10 lat temu na odpust parafialny, który przypada na 22 sierpnia. Potem wybrałyśmy się na dożynki gminne i tak to się właśnie zaczęło – relacjonuje jedna z Pań.

   Oficjalnie Koło Gospodyń Wiejskich w Cząstkowicach rozpoczęło swoją działalność w 2 marca 2006 roku, kiedy to odbyło się spotkanie organizacyjne z powołaniem Zarządu. Przewodniczącą Koła od samego początku jest Maria Gemra. Funkcję zastępcy pełni Joanna Banowicz, zaś sekretarzem jest Małgorzata Gemra.

Skład naszego Koła liczy obecnie około 20 osób. Wiele z członkiń jest z nami od początku. Z biegiem lat dołączyło również kilka pań, co bardzo cieszy, bo jesteśmy otwarte na nowe osoby w Kole. Cieszy również fakt, że w działaniach wspierają nas mieszkańcy całej wsi, zarówno osoby młode, jak i te starsze. Mamy cichą nadzieję, że nasze córki i synowe będą kontynuować tę tradycję – wyjaśnia przewodnicząca KGW, M. Gemra.

   Koło Gospodyń Wiejskich z Cząstkowic aktywnie włącza się zarówno w sprawy wsi, jak i gminy. Uczestniczy w lokalnych wydarzeniach, często oferując swoją pomoc.

Co roku bierzemy udział w dożynkach gminnych, na które przygotowujemy wieniec dożynkowy i stoisko z jedzeniem. W okresie wielkanocnym tworzymy również ponad 3-metrową palmę. Organizujemy także spotkania okolicznościowe, m.in. Dzień Kobiet – tłumaczy M. Gemra.  – Wszystkie działania realizujemy razem. Najpierw dyskutujemy nad daną rzeczą, dzielimy się pracą i wykonujemy powierzone zadania. Zawsze się wspieramy i współdziałamy ze sobą – dopowiadają członkinie Koła.

   Panie z Cząstkowic mają również swoje sprawdzone przepisy, których nie może zabraknąć na corocznym stoisku dożynkowym. Są to same polskie dania, m.in.: pierogi, bigos, fasolka, gołąbki z ziemniaków, łazanki i nalewki. Ponadto, Panie reprezentują wieś w swoich strojach, na które składają się spódnice, korale, fartuszki oraz białe bluzki.

   Członkinie z KGW spotykają się zazwyczaj na zebraniach organizacyjnych, które odbywają się przed ważnymi wydarzeniami. W podjętych działaniach mogą liczyć na Sołtysa, Radnego, Radę Sołecką oraz wparcie ze strony Władz Gminy.

   Miejscowe KGW należy do Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Roźwienica, dzięki czemu Członkinie organizacji brały udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Działały również z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność.” Brały także udział w konkursie „Bezpieczna Zagroda”, w którym zajęły I miejsce. 

   W przyszłym roku Koło będzie obchodzić okrągły jubileusz - 10-lecie istnienia. W związku z tym wydarzeniem Panie już teraz planują przygotować małe spotkanie z tej okazji.

   W trakcie rozmowy zapytaliśmy również o marzenia Pań, które tworzą KGW w Cząstkowicach. Jak się okazuje nasze rozmówczynie marzą o zmywarce, nowych kursach, w których mogłyby wziąć udział oraz wyjeździe integracyjnym dla wszystkich członkiń.

   Jak zapamiętamy Koło Gospodyń Wiejskich z Cząstkowic? Na pewno będziemy wspominać je bardzo miło. Członkinie tego Koła to aktywne, kreatywne i otwarte osoby, które lubią realizować nowe zamierzenia i plany. Ważna jest dla nich tradycja i przekazywanie rodzimych zwyczajów kolejnym pokoleniom. Angażują się na tyle, na ile pozwala im czas i codzienne sprawy. Zarazem są to bardzo skromne i pracowite Panie, które działają w zgodzie i ciągle się rozwijają.

Komentarze
Popularne