Zabytkowe „kukułcze jajo”

Autor: BK 02.10.2015 Nr: 39/2015
Zabytkowe „kukułcze jajo”

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków chce wywłaszczyć należącą do parafii w Miękiszu Starym cerkiew i przekazać ją Gminie Laszki. Ma być to sposób na ratowanie zaniedbanego przez lata zabytku. Kłopot w tym, że koszt renowacji wielokrotnie przekracza roczne środki, jakie samorząd jest w stanie wygospodarować na ochronę wszystkich zabytków na jego terenie.

Drewniana cerkiew w Miękiszu Starym jest w opłakanym stanie. To fakt, który nie wzbudza wątpliwości. Pojawiają się one jednak, kiedy patrzymy na próby ratowania zabytkowego budynku.

– Właścicielem zabytkowej cerkwi jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Miękiszu Starym – informuje Grażyna Stojak, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków w Przemyślu.

   W 2013 r. parafia starała się przekazać budynek i przynależny do niego grunt, na którym znajdują się pozostałości dawnego cmentarza, na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentujący SP Starosta Jarosławski nie wyraził jednak zgody na nabycie obiektu.

    W obecnym roku, stanem cerkwi zainteresował się Konserwator Zabytków. Aby umożliwić ratunek obiektu został on (w kwietniu br.) wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Obecnie Konserwator stara się, zgodnie z przepisami, dokonać wywłaszczenia zabytku, na którego remont parafia nie ma funduszy.

   Może tego dokonać przekazując nieruchomość Powiatowi lub Gminie, na terenie której się znajduje. Problem jednak w tym, że pierwszy samorząd już w 2013 r. nie wyraził woli jego przejęcia.

– Gmina nie ucieka od problemu zniszczonej cerkwi. Kilka lat temu na własny koszt dokonała częściowego zabezpieczenia skarpy, ale nie stać nas na sfinansowanie kapitalnego remontu czy odbudowy obiektu – informuje Stanisław Gonciarz, wójt Gminy Laszki. Podkreśla on jednak, że samorząd nie jest skłonny do przejęcia obiektu w takim stanie, w jakim jest w obecnej chwili.

– Budżet gminy to ok. 20 mln zł. Tylko na szkolnictwo przeznaczamy 9,2 mln zł, na pomoc społeczną kolejne 3,9 mln zł – wylicza Wójt. Dodając, że w najbliższym czasie Gminę czeka przebudowa oczyszczalni ścieków, na którą potrzeba ok. 7 mln zł. Zdaniem Władz Gminy, odrestaurowanie cerkwi to również koszt liczony w milionach zł.

– Realne kwoty, jakie jesteśmy w stanie przeznaczyć na renowację zabytków, to ok. 100 tys zł rocznie – porównuje S. Gonciarz. Podkreśla on również, że zaniedbania w tej sprawie to kwestia kilkudziesięciu ostatnich lat. A zabytkiem obiekt stał się dopiero kilka miesięcy temu.

   Jaki będzie dalszy los niszczejącej cerkwi, trudno powiedzieć. Konserwator informuje, że obecnie prowadzona jest korespondencja z Gminą Laszki w sprawie wywłaszczenia nieruchomości. Zapewnia również, że nowy właściciel zabytku może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym obiekcie.

   Przedstawiciele Gminy przyznają, że najlepszym pomysłem, który także mógłby umożliwić pozyskanie środków na renowację cerkwi, jest założenie stowarzyszenia, które mogłoby zająć się tym zadaniem.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum