110 lat ochotniczej służby OSP Gać

Autor: 09.10.2015 Nr: 40/2015
Uroczyste przecięcie wstęgi i przekazanie samochodu jednostce OSP w Gaci.
Uroczyste przecięcie wstęgi i przekazanie samochodu jednostce OSP w Gaci.

Od 110 lat gaszą pożary kosztem własnego zdrowia i życia. Z poświęceniem i ofiarnością służą mieszkańcom Gminy Gać i Powiatu Przeworskiego. Tak zapisanych przez ponad sto lat kart historii, pozazdrościć im może niejedna jednostka. W niedzielę, 4 października, druhowie z OSP Gać mieli sposobność hucznie świętować ten wyjątkowy jubileusz.

Ceremonia jubileuszowa rozpoczęła się od dziękczynnej Mszy św. w kościele parafialnym w Gaci, gdzie wypraszano błogosławieństwo dla strażaków i ich rodzin. Intencją objęto również zmarłych strażaków z Gaci, których groby nawiedzono dzień przed głównymi obchodami. Delegacja strażaków złożyła także kwiaty i zapaliła znicze pod kapliczką św. Floriana, oddając w ten sposób hołd wszystkim, którzy uczestniczyli w budowaniu dorobku i historii OSP w Gaci.

   Po nabożeństwie, w zwartej kolumnie pododdziały i zaproszeni goście, poprowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP z Gaci i delegację ze sztandarem Gminy Gać, przemaszerowali pod Dom Strażaka, na kolejną część obchodów. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści z Podkarpacia, księża, władze szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Związku OSP RP, władze samorządowe Województwa Podkarpackiego, Powiatu Przeworskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele samorządu gmin Kańczuga, Markowa, władze gminy Gać z wójtem Grażyną Pieniążek oraz reprezentanci środowisk pożarniczych z województwa i powiatu.

  Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości wiceprezesa OSP w Gaci Dariusza Homę, zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Janowi Ziobro. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń za długoletnią i wzorową postawę w społecznej służbie. Odebrali je strażacy z Gaci i ościennych jednostek z terenu gminy. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh Zdzisław Dubiel i dh Andrzej Jakielaszek, Srebrny Medal otrzymali: dh Rafał Rogala, dh Marcin Drozd i dh Paweł Kojder. Brązowy Medal odebrali natomiast: dh Andrzej Wiśniowski i dh Wacław Szymkiewicz.

   W tym dniu poświęcono i przekazano do użytku lekki samochód gaśniczy dla OSP w Gaci. Dokumenty i kluczyki odebrali: prezes OSP dh Paweł Wajhajmer i naczelnik dh Andrzej Filar. Dotychczas używany przez gacką OSP samochód, został natomiast przekazany strażakom z Ostrowa.

   Kolejna część uroczystości odbyła się w Domu Strażaka. Tutaj powitano imiennie zaproszonych gości, a prezes honorowy ZOSP RP Stanisław Zając odczytał rys historyczny Jubilatki. Później wręczono zasłużonym osobom statuetki z okazji jubileuszu.

   Zaproszeni goście w przemówieniach podkreślali ogromny trud walki z nieprzewidywalnym żywiołem, przez który strażakom ochotnikom należy się wdzięczność i szacunek mieszkańców całej gminy. Życzyli im, aby powodów do strażackich interwencji było jak najmniej, a pomyślność i spełnienie dawały satysfakcję z podejmowanych trudów ochotniczej służby.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum