Uniwersytet ludowy w pełni blasku

Autor: 06.11.2015 Nr: 44/2015
Uniwersytet ludowy w pełni blasku

W czwartek, 29 października, uroczyście oddano do użytku zmodernizowany budynek dawnego Orkanowego Uniwersytetu Ludowego w Gaci, przeznaczony na Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP.

Zdun, kowal, strzecharz – to między innymi tych zawodów będą się uczyć młodzi na Gackiej Górce. Zadaniem projektu OHP pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” jest połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją i przywróceniem na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uniwersytet, przez wzgląd na swą przeszłość, kiedy to był cenionym ośrodkiem kształcenia w całym regionie, podtrzyma w tym wymiarze swoją tradycję.

   Uroczystego otwarcia obiektu, przy radosnych dźwiękach kapeli ludowej „Gacoki”, dokonała Wojewódzka Komendant Podkarpackiej OHP Magdalena Andrzejak, witając zaproszonych gości. Przybyli m.in.: minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek, komendant główny OHP Marian Najdychor, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Grażyna Stojak, przedstawiciele władz samorządowych i członkowie rady programowej Podkarpackiej WK. Honorowymi gośćmi byli synowie Ignacego i Zofii Solarzów, Andrzej Solarz i Wojciech Solarz.

W marcu tego roku nie wierzyłam do końca, czy to się dzieje naprawdę – wyznała w swoim przemówieniu wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek. – Dziś oczu nie mogę nacieszyć tym widokiem. Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie grono zasłużonych osób, które poczuły magię tego miejsca i oddały mu serce. Nie wiem, czy jestem godna powtórzyć słowa Ignacego Solarza, kiedy otwierał przed laty uniwersytet, ale uczynię to: „Otwieramy twoje drzwi i okna na pola, na wieś, na Polskę i na szeroki świat”. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że idea ruchu ludowego znów odżyje.

   Komendant główny OHP M. Najdychor podkreślił, że Uniwersytet dołączy do sieci jednostek edukacyjnych OHP. Ma za zadanie wspierać młodzież w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i ułatwiać im start w przyszłość. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz Parafii w Gaci ks. Wiesław Pytko oraz wojewódzki duszpasterz ks. Wiesław Bednarz.

   Po symbolicznym przecięciu wstęgi, goście obejrzeli wnętrza zmodernizowanego obiektu, wystawy związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ludowego i epokowe stroje ludowe.

   W drugiej części uroczystości odbyło się seminarium dotyczące funkcjonowania Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP oraz uroczysta sesja Rady Gminy Gać. Podczas niej, przedstawicielka jednego z rodów, związanych z dawną działalnością Uniwersytetu – Zofia Stańko, przybliżyła historię i tradycję Uniwersytetu Ludowego w Gaci, a następnie zebrani obejrzeli prezentacje multimedialne: „Koncepcja działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży OHP w Gaci” oraz „Współpraca samorządu lokalnego z OHP” przedstawioną przez Wójta Gminy Gać.

   Uczestnicy spotkania obejrzeli ekspozycję promującą gminę, wystawy o Uniwersytecie i wykopaliskach. Na koniec każdy z zaproszonych gości otrzymał upieczoną krzywulę – symbol uniwersytetów ludowych.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum