Zaprezentowali się artyści plastycy

Autor: 10.12.2015 Nr: 49/2015
Uczestnicy przeglądu i goście podczas wernisażu.
Uczestnicy przeglądu i goście podczas wernisażu.
Fot. MOK

W piątek, 27 listopada, w Galerii MOK odbył się wernisaż wystawy IV Przeglądu Plastyki Przeworskiej 2015.

Przegląd Plastyki Przeworskiej daje możliwość prezentacji dowolnie wybranych przez siebie prac plastycznych, środowiska artystycznego Przeworska. Mogą się tutaj odsłonić artyści czynnie uprawiający sztukę, uczniowie średnich szkół plastycznych oraz studenci wyższych uczelni artystycznych, mieszkający w powiecie przeworskim lub związani z Ziemią Przeworską poprzez miejsce urodzenia. Zgodnie z założeniem przeglądu, prezentacja prac ma miejsce co trzy lata.

Nadrzędnym celem przeglądu jest integracja środowiska artystycznego Przeworska – podkreśla komisarz wystawy Gabriel Manowiec. – Niestety i w tym roku, biorąc pod uwagę liczbę artystów biorących udział w tej inicjatywie, nie jest to pełny przegląd wszystkich twórców związanych z Ziemią Przeworską, jednakże uczestnictwo w przeglądzie jest decyzją indywidualną. Cieszy natomiast fakt pojawienia się nowych artystów, chcących zaprezentować swoją twórczość plastyczną.

I wyjaśnia przy okazji, że przegląd nie jest konkursem, w zwyczajnym rozumieniu tej formuły, ale przede wszystkim okazją do prezentacji swoich dzieł. Przyznawane nagrody są dodatkową motywacją do udziału oraz wyróżnieniem dla autorów wybranych prac.

   W tym roku do oceny zostało zakwalifikowanych 20 prac, autorstwa 12 artystów biorących udział w IV Przeglądzie Plastyki Przeworskiej. Nagrodę Burmistrza Miasta Przeworska za pracę pt. „Gracje” otrzymał Andrzej Wiśnica. Nagrodę Starosty Przeworskiego za pracę pod tytułem „Ostatni?” zdobyła Agnieszka Wajda, natomiast nagrodę Dyrektora MOK za pracę „bez tytułu” otrzymała Kinga Cebula-Manowiec.

   Nagrody laureatom oraz pamiątkowe dyplomy i katalogi pozostałym artystom, wręczyli zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson oraz dyrektor MOK Andrzej Kowalski. Warto przypomnieć, że trzy lata temu zaprezentowało się 12 twórców, a nagrody zdobyli Krzysztof Urban, Bartosz Cebula i Henryk Lasek.

   Patronat nad tegoroczną edycją przeglądu objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka.

   Prace artystów biorących udział w IV PPP, można oglądać do 27 grudnia br. w Galerii MOK. Wstęp wolny!

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum