Budżet i Młodzieżowa Rada Gminy

Autor: BK 15.01.2016 Nr: 2/2016
Budżet i Młodzieżowa Rada Gminy
Fot. UG Chłopice

Wydatki na poziomie ok. 14,7 mln zł oraz dochody w wysokości ok. 15,5 mln zł zakłada budżet Gminy Chłopice na rok 2016. Radni przyjęli go podczas XVI sesji Rady Gminy, która odbyła się we wtorek, 29 grudnia 2015 r.

Rada Gminy Chłopice przyjęła uchwałę budżetową gminy na rok 2016, w formie zaproponowanej przez wójta Andrzeja Czyża. Plan finansowy zakłada dochody w wysokości ok. 15,49 mln zł, a także wydatki na ok. 14,66 mln zł (z czego ok. 656 tys. zł to wydatki majątkowe). W budżecie zapisana została również nadwyżka w wysokości ok. 840 tys. zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

   Wśród wydatków najwięcej, bo ponad 6 mln zł przeznaczone zostanie na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Z tej kwoty ok. 3,5 mln zł pochłonie funkcjonowanie szkół podstawowych, blisko 1,5 mln zł zarezerwowano na gimnazja, ponad 600 tys. zł na przedszkola i oddziały przedszkolne. Ponad 60 tys. zł to koszt dożywiania uczniów.

   W tym roku Gmina Chłopice wyda także ok. 2,75 mln zł na pomoc społeczną. A blisko 2 mln zł zaplanowano na finansowanie zadań administracji publicznej. Gospodarka komunalna to planowane wydatki na poziomie ponad 1,3 mln zł (ok. 790 tys. zł na gosp. ściekową i ochronę wód oraz ok. 410 tys. zł na gospodarkę odpadami). Nieco ponad 500 tys. zł przeznaczone zostanie na kulturę fizyczną; blisko 370 tys. zł na transport i łączność. Gospodarka mieszkaniowa pochłonie w tym roku nieco ponad 230 tys. zł; blisko 180 tys. zł przeznaczone zostanie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a ponad 150 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (głównie na Ochotnicze Straże Pożarne).

   Podobnie jak w poprzednim roku w budżecie zarezerwowano także środki na fundusz sołecki. Na zadania z nim związane sołectwa Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice oraz Łowce otrzymają po ok. 26,5 tys. zł; sołectwo Zamiechów otrzyma ok. 20,4 tys. zł; dla najmniejszego Lutkowa zarezerwowano ok. 12,3 tys. zł.

   Podczas sesji radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą „Strategii Rozwoju Społecznego Gminy na lata 2016-2022”, zgodzili się również na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Chłopice. Będzie ona składać się z 15 radnych, wybieranych na 2-letnią kadencję. Radnym Młodzieżowej Rady zostać mogą osoby stale zamieszkujące teren gminy Chłopice, które są uczniami szkół gimnazjalnych i średnich (jednak nie ukończyły 18 roku życia). Młodzieżowa Rada Gminy Chłopice to inicjatywa mająca na celu popularyzację aktywnej działalności na terenie Gminy.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum