Przyjęty jeszcze w starym roku

Autor: BK 05.02.2016 Nr: 5/2016

Rada Gminy Laszki jednomyślnie przegłosowała projekt budżetu na 2016 r. przedstawiony przez wójta – Stanisława Gonciarza. Po stronie dochodów zakłada on nieco ponad 20 mln zł. Wydatki zaplanowano na blisko 22,5 mln zł, z czego ok. 3,75 mln zł to wydatki inwestycyjne.

Sesja budżetowa w Gmine Laszki miała miejsce 29 grudnia 2015 r. Przyjęta podczas niej uchwała budżetowa zakłada łączne wydatki na kwotę ok. 22,4 mln zł.

   Największą grupą wydatków stanowią te związane z oświatą. Łącznie to ok. 11,4 mln zł. Na szkoły podstawowe przeznaczono ok. 4,6 mln zł, z czego blisko 2,66 mln zł to inwestycje, głównie związane z termomodernizacją budynków szkół w Laszkach i Miękiszu Starym. Około 1,87 mln zł przeznaczone zostało na gimnazja; a ok. 590 tys. zł na przedszkola i oddziały przedszkolne. Kolejne 710 tys. zł wydane zostanie na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

   Blisko 4,25 mln zł wyniosą ogólnie wydatki związane z pomocą społeczną, w tym ok. 2,8 mln zł przeznaczone zostanie na (rodzinne) świadczenia społeczne.

   Administracja publiczna kosztować będzie Gminę Laszki w tym roku ok. 2,6 mln zł. Ok. 1,24 mln zł zarezerwowano na transport i łączność, a ok. 490 tys. zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na przebudowę dróg gminnych. Natomiast ok. 116 tys. zł na współpracę ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w przebudowie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Laszki.

   Nieco ponad 1 mln zł pochłonie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Około 510 tys. zł z tego przeznaczone zostanie na gospodarkę odpadami, a ok. 220 tys. zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

   Gospodarka mieszkaniowa to wydatki zaplanowane na ok. 580 tys. zł, w tym ok. 290 tys. zł na II etap przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Laszkach oraz prace przy otoczeniu świetlic wiejskich.

   Na kulturę fizyczną Gmina przeznaczy w tym roku ponad 260 tys. zł. Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego blisko 250 tys. zł. Na zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (głównie na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych) zarezerwowano ok. 110 tys. zł.

   Dodatkowo ustanowiono tzw. fundusz sołecki, z którego środki podzielono między poszczególne miejscowości. Sołectwo Bobrówka otrzyma ok. 18,1 tys. zł; Bukowina ok. 11,3 tys. zł; Charytany ok. 15,7 tys. zł; Czerniawka ok. 9,5 tys. zł; Korzenica ok. 18,1 tys. zł; Laszki ok. 27,3 tys. zł; Miękisz Stary ok. 19,8 tys. zł; Miękisz Nowy ok. 23,7 tys. zł; Tuchla ok. 15,4 tys. zł; Wietlin Wieś ok. 27,3 tys. zł; Wietlin Pierwszy ok. 9,3 tys. zł; Wietlin Osada ok. 9,8 tys. zł; Wietlin Trzeci ok. 14,8 tys. zł; a Wysocko 23,2 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum