Jednogłośny budżet

Autor: 05.02.2016 Nr: 5/2016
Jednogłośny budżet

Rada Gminy Gać jednogłośnie zagłosowała nad uchwałą budżetową na 2016 rok.

Budżet gminy Gać na rok 2016 kształtuje się następująco. Kwota dochodów wynosi 14,0 mln zł, a kwota wydatków 14,2 mln zł (w tym wydatki majątkowe 1,9 mln zł). Deficyt budżetu gminy w wysokości 254 tys. zł, zostanie pokryty długoterminowymi kredytami.

   Najwięcej, jak co roku, kosztować będzie oświata 5,3 mln zł, pomoc społeczna 2,7 mln zł i administracja 1,5 mln zł. Wśród zadań inwestycyjnych, w gminie Gać postawiono w tym roku na dalsze modernizacje dróg i placów gminnych. Zadanie to pochłonie prawie 1,5 mln zł. Inne prace to: modernizacja budynków komunalnych, w tym opracowanie dokumentacji 180 tys. zł, projekt przebudowy oczyszczalni 80 tys. zł, budowa nowych punktów oświetleniowych 30 tys. zł a także budowa boiska sportowego 50 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum