Spotkanie z historią

Autor: 12.02.2016 Nr: 6/2016
Spotkanie z historią
Fot. ZS Kańczuga

3 lutego, młodzież Zespołu Szkół w Kańczudze miała okazję spotkać się z Ireną Kozimalą, autorką książki „Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944–1956”, dyrektorem Instytutu Historii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrektor szkoły Doroty Konieczny oraz nauczyciela historii Edwarda Pączki. Oprócz uczniów, uczestniczyli w nim także mieszkańcy Kańczugi oraz inne, dorosłe osoby, żywo zainteresowane historią miasta i Ziemi Przeworskiej. Z ich strony padało najwięcej pytań do gościa spotkania.

   Irena Kozimala kilka lat studiowała materiały do książki. Opowiedziała słuchaczom na temat źródeł, z których korzystała oraz z jakimi trudnościami zetknęła się w swojej pracy, nakreśliła również sylwetki żołnierzy. Rozmowy i dyskusje po wykładzie przyniosły obu stronom wiele satysfakcji, a młodzieży, szczególnie maturzystom,  pozwoliły poszerzyć wiedzę,

   Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę I. Kozimali i otrzymać pamiątkowy wpis autorki, a uczniowie Technikum Gastronomicznego zaprosili wszystkich na poczęstunek.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum