O. Marceli Misjonarzem Miłosierdzia

Autor: 19.02.2016 Nr: 7/2016
O. Marceli Misjonarzem Miłosierdzia

Ojciec Święty papież Franciszek dzięki rekomendacji Ojca Prowincjała Jarosława Kani OFM pozytywnie rozpatrzył kandydaturę O. Marcelego – Ryszarda Gęśli i mianował go Misjonarzem Miłosierdzia. Misjonarze mają za zadanie być zwiastunami radości i przebaczenia w Roku Miłosierdzia.

To dla mnie duże wyróżnienie i wielkie zobowiązanie – mówił po powrocie z Rzymu, pełen nadziei o. Marceli Gęśla, gwardian Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.

   Nominowani przez papieża misjonarze (do Stolicy Apostolskiej przybyło około 700 spośród 1041 nominowanych, z czego 40 z Polski), podczas spotkania w dniu 9 lutego br., otrzymali wskazania odnośnie do ich posługi. Ojciec Święty polecił, aby ci misjonarze byli przede wszystkim świadkami miłości Miłosierdzia Pana Boga. Misjonarzy uprasza się, aby sprawowali sakrament pojednania dla ludu, by czas łaski ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił tym, którzy są daleko, odnaleźć drogę do Ojcowskiego Domu. Mają jednocześnie pamiętać w swej posłudze, że sami są grzesznikami.

   W Środę Popielcową natomiast, podczas uroczystej celebracji Eucharystii w Bazylice św. Piotra, papież rozesłał Misjonarzy Miłosierdzia do nowych zadań, dając im władzę odpuszczania grzechów zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej. O jakich grzechach mowa?

– Misjonarzom miłosierdzia papież udzielił władzy odpuszczania grzechu profanacji Najświętszego Sakramentu, przemocy wobec Ojca Świętego, rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, a także grzechu zdrady tajemnicy spowiedzi – wymienia Gwardian.

   O. Marceli jest pełen radości z powierzonych zadań. Jako jeden z wielu misjonarzy, będzie teraz również gościem na wszelakich rekolekcjach czy misjach.

Podczas wizyty w Stolicy Apostolskiej miał sposobność porozmawiać osobiście z Ojcem Świętym i przekazać mu pozdrowienia z Polski.

Komentarze
Popularne