Niezwykła postać

Autor: BK 06.05.2016 Nr: 18/2016
Niezwykła postać
Fot. CKSiT.

W piątek, 22 kwietnia w budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyło się sympozjum poświęcone postaci ks. Włodzimierza Szembeka, przez lata związanego z ziemią pruchnicką.

Wstępem do prezentacji postaci ks. Włodzimierza Szembeka był wykład „Pruchnik w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) – szkic do dziejów społecznych miasteczka i okolic” zaprezentowany przez Pawła Romanika, członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej, które było organizatorem sympozjum.

   Następnie wykład „Szembekowie w dziejach Polski” wygłosił Władysław Ryszard Szeląg, prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie. Towarzystwo przygotowało także wystawę fredrowsko-szembekowską, ilustrującą treść wystąpienia, zawierającą cenne, często oryginalne dokumenty i fotografie.

Wśród gości sympozjum znaleźli się m.in.: Elżbieta Łastowiecka z Krakowa, która przybyła na sympozjum wraz ze swoją mamą, potomkinią Mycielskich - ostatnich właścicieli dóbr w Węgierce.

   Ksiądz Włodzimierz Szembek urodził się w 1883 r., był synem hrabiego Zygmunta i Klementyny z Dzieduszyckich. Związany był z ziemią pruchnicką, przez 20 lat administrował majątkiem matki w Węgierce, Pruchniku i Kramarzówce. Był człowiekiem niezwykłym, szczególnie wrażliwym na los potrzebujących. Zginął w obozie w Oświęcimiu w roku 1942, jako dobrowolna ofiara za innego więźnia.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane