Z nauką za pan brat

Autor: 10.06.2016 Nr: 23/2016
Zafascynowani światem nauki.
Zafascynowani światem nauki.

Piknik Naukowy „Stany skupienia” był jednym z wielu punktów programu przygotowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kańczudze, z okazji Dnia Dziecka. Nauczyciele wykorzystali ten czas najlepiej jak potrafili, zapewniając dzieciom mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim oferując naukę poprzez zabawę.

Pomysłodawczynią pikniku była Anna Zając, nauczyciel matematyki i fizyki w Gimnazjum w Kańczudze, która prowadzi Klub Młodego Odkrywcy (KMO) „Niutonki”. Podobny Klub „Atomki” prowadzi również nauczycielka Agata Głowaty, nauczyciel matematyki i informatyki. Kluby funkcjonują przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Pikniki naukowe mają pokazać, że nauka jest ciekawa, a nawet pasjonująca dla ludzi w każdym wieku – mówi A. Zając. – Chodzi o to, aby zainteresować szeroko pojętą nauką także, a może szczególnie tych, którzy nie lubią uczyć się w szkole w tradycyjny sposób.

   W ubiegłym roku, również w czerwcu, przygotowano w gimnazjum jedynie kilka stanowisk z doświadczeniami, a i te wzbudziły w wielu uczniach podstawówki i gimnazjum duże zainteresowanie. Stąd pomysł, by zorganizować piknik naukowy na większą skalę.

Jedną z największych atrakcji pikniku jest to, że uczestnicy mogą nie tylko oglądać dokonania innych, czy obserwować wykonywane przez nich eksperymenty, ale przede wszystkim sami wykonywać doświadczenia – dodaje A. Zając.

   Wśród zaproszonych gości na pikniku znaleźli się przedstawiciele z Centrum Nauki Kopernik, Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRes z Rzeszowa, ponadto Kluby Odkrywcy z Przedszkola w Kańczudze, z Sieteszy, Przemyśla, Dulczy Wielkiej k. Mielca, młodzież z Koła Fizycznego z Rozborza Długiego z ciekawym doświadczeniem „Czwarty stan skupienia”, a także absolwenci Gimnazjum w Kańczudze, obecnie uczniowie II LO w Rzeszowie.

   Możliwość samodzielnego doświadczania świata poprzez wykonywanie eksperymentów dało dzieciom mnóstwo frajdy. Uśmiechy na twarzach były tylko tego potwierdzeniem.

 

Komentarze
Popularne