Jednogłośne absolutorium

Autor: 24.06.2016 Nr: 25/2016
Wójt Ryszard Jędruch podziękował wszystkim osobom i instytucjom za współpracę oraz radnym za udzielone absolutorium.
Wójt Ryszard Jędruch podziękował wszystkim osobom i instytucjom za współpracę oraz radnym za udzielone absolutorium.

W czwartek, 16 czerwca, Rada Gminy Tryńcza podczas sesji wyjazdowej, która odbyła się w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej, jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2015 r.

Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tryńcza. Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe i opinia RIO były również przedmiotem obrad poszczególnych komisji.

   Zanim nastąpiło głosowanie, wójt Ryszard Jędruch nawiązał do najważniejszych działań podejmowanych i realizowanych w roku 2015 oraz podziękował osobom i instytucjom, które współpracowały z Gminą Tryńcza. Dla zobrazowania wykonanego budżetu została przygotowana prezentacja, ukazująca m.in. zrealizowane w gminie inwestycje, a omówił ją przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos. Obecni zapoznali się także z działalnością TCK, GBP i GOPS w 2015 r.

   W obradach uroczystej sesji uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, poseł Andrzej Matusiewicz, księża z miejscowych parafii, radni powiatowi, dyrektorzy szkół, sołtysi, a także prof. dr hab. Artur Letkiewicz oraz nadinsp. Józef Gdański, którzy wygłosili prelekcje na temat innowacyjnych metod nauczania oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa obywatelskiego.

   Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie apelu na rzecz przywrócenia Posterunku Policji w Tryńczy, a także udzielania pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej Gorliczyna – Wólka Pełkińska (odcinek na terenie gm. Tryńcza).

   Na koniec wręczone zostały dyplomy i nagrody wyróżniającym się w sposób szczególny uczniom, nie tylko w dziedzinach ściśle związanych z nauką. Wyróżnienia odebrali: Filip Kubecki i Konstancja Kuczek z ZS w Tryńczy, Oliwia Kędziora i Kamila Sznaj z ZS w Gorzycach, Adrian Misiło i Miłosz Hanejko z SP w Ubieszynie, Konrad Drzystek z SP w Jagielle oraz Karolina Janusz i Mateusz Kędziora z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej.

 

Komentarze
Najnowsze na Forum