Upamiętnili 18. rocznicę śmieci gen. Marka Papały

Upamiętnili 18. rocznicę śmieci gen. Marka Papały

W przededniu 18. rocznicy śmierci gen. Marka Papały rodzina, przyjaciele, władze samorządowe i policjanci uczcili pamięć byłego Komendanta Głównego Policji. Złożono kwiaty, zapalono znicze oraz zaciągnięto wartę honorową.

Uroczystość odbyła się w piątek, 24 czerwca, na cmentarzu w Pruchniku – rodzinnej miejscowości gen. Marka Papały. Uroczystość, zgodnie z policyjnym ceremoniałem, poprowadził podkom. Wojciech Kulig z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zaś modlitwie nad grobem przewodniczyli duszpasterze jarosławskich policjantów – ks. Marek Buchman i ks. Janusz Mączka

   W imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława Szymczyka wieniec złożyli nadkom. Ewa Dębowska i nadkom. Krzysztof Mróz. W imieniu Podkarpackiej Policji hołd oddał komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr Krzysztof Pobuta wraz z zastępcami mł. insp. Zbigniewem Sową, insp. Pawłem Filipkiem i przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. szt. Józefem Bąkiem. Obecni byli także komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu podinsp. Henryk Moskwa i kierownik Posterunku Policji w Pruchniku asp.szt. Wojciech Mikłasz. Wiązankę złożyli także samorządowcy: wicestarosta jarosławski Józef Szkoła, burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła i sekretarz Robert Grządziel. Nad grobem zmarłego modliła się także rodzina – żona Małgorzata, ojciec Jan, siostra Krystyna i brat Andrzej. W tym dniu na cmentarzu nie zabrakło również przyjaciół oraz policjantów i emerytów z Warszawy i Limanowej.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum