Kolejne jednogłośne absolutoria

Autor: BK 08.07.2016 Nr: 27/2016
Gmina Roźwienica: wszyscy radni głosowali za przyznaniem Tomaszowi Kotlińskiemu absolutorium.
Gmina Roźwienica: wszyscy radni głosowali za przyznaniem Tomaszowi Kotlińskiemu absolutorium.
Fot. UG Roźwienica

Samorządy co roku do końca czerwca mają czas na przeprowadzenie procedur absolutoryjnych, podczas których oceniają wykonanie ubiegłorocznych budżetów. Niedawno pozytywną ocenę pracy otrzymali kolejni wójtowie. Jednogłośnie absolutorium przyznano Romanowi Kałamarzowi, wójtowi Gminy Wiejskiej Jarosław oraz Tomaszowi Kotlińskiemu, wójtowi Gminy Roźwienica.

W Gminie Jarosław sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek, 14 czerwca. Obecnych było na niej 14 radnych, którzy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu absolutorium dla Romana Kałamarza, wójta gminy.

   Dzięki ubiegłorocznej pracy Wójta oraz pracowników podległego mu urzędu gmina poszczycić się może bardzo dobrym wykonaniem zaplanowanego budżetu. Po stronie dochodów zaplanowano niemal 34,63 mln zł. Wykonanie przekroczyło tę kwotę i wyniosło niemal 34,72 mln zł, co daje 100,26%.

   Po stronie wydatków z zaplanowanych 35,167 mln zł wykonano 95,80% czyli niemal 33,69 mln zł.

   Warto podkreślić również wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych, które wyniosło niemal 5,4 mln zł, czyli 99,92% zakładanego planu.

 

Jednogłośnie głosowali także radni Rady Gminy Roźwienica, którzy o udzieleniu wójtowi, Tomaszowi Kotlińskiemu absolutorium zdecydowali we wtorek, 28 czerwca. Ocenę pracy Wójta poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz zapoznanie się radnych z opiniami RIO.

   Ostatecznie dochody budżetu za 2015 r. zaplanowane na kwotę ok. 19,56 mln zł, wykonano w kwocie blisko 18,93 mln zł co stanowi 96,76 % planu. Na podobnym poziomie kształtuje się wykonanie po stronie wydatkowej. Zaplanowane na ok. 19,5 mln zł wydatki zrealizowano w kwocie ponad 18,62 mln zł, co stanowi 95,52% planu.

   Warto podkreślić, że przyjęty jeszcze w 2014 r. plan finansowy gminy zakładał dochody i wydatki na poziomie ok. 17,9 mln zł, wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany pozwoliły zwiększyć te kwoty o ok. 1,65 mln zł.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum