Wysokie wykonania budżetów nagrodzone absolutoriami

Autor: BK 15.07.2016 Nr: 28/2016

Co roku w okresie zakończenia pierwszego półrocza przedstawiamy na łamach Gazety Jarosławskiej informacje dotyczące wykonania zeszłorocznych budżetów poszczególnych gmin z terenu powiatu jarosławskiego i przeworskiego oraz dane dotyczące procedur absolutoryjnych przeprowadzanych przez Rady tych gmin. W tym tygodniu zajmiemy się gminami Gać i Adamówka, których sesje odbyły się kilka tygodni temu.

Gmina Adamówka

W Gminie Adamówka sesja dotycząca wykonania budżetu i oceny realizacji zadań w nim zawartych przez wójta Edwarda Jarmuziewicza odbyła się początkiem czerwca. Uczestniczyło w niej 13 radnych, którzy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz opiniami Komisji Stałych Rady, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęli decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta, jednogłośnie przyznając mu absolutorium.

   W ubiegłym roku budżet gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości ok. 14,30 mln zł tj. 99,6% zakładanego planu (który wynosił ok. 14,36 mln zł). Niewiele niższe okazało się wykonanie po stronie wydatkowej. Wydatki zaplanowane na ok. 14,58 mln zł wykonano w kwocie ok. 13,55 mln zł co daje 93% planu.

 

Gmina Gać

Rekordowo szybko z procedurą absolutoryjną uporali się radni Rady Gminy Gać. Sesja dotycząca wykonania ubiegłorocznego budżetu odbyła się tutaj już w piątek, 20 maja. Uczestniczący w niej radni (13 z 15 osobowego składu) zapoznali się z dokumentami finansowymi, a także opiniami Komisji Stałych Rady oraz RIO. Następnie jednogłośnie przyjęli uchwałę przyznającą Grażynie Pieniążek, wójt Gminy Gać absolutorium za wykonanie budżetu na 2015 r.

   Ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 wynika, że po stronie dochodów z zaplanowanych blisko 14,82 mln zł, wykonanie wyniosło ok. 14,81 mln zł, co stanowi 99,93% planu.

Po stronie wydatków ubiegłoroczny budżet Gminy Gać wykonany został w wysokości ok. 14,61 mln zł, co stanowi ok. 92,2% planu, który zakładał wydatki w wysokości niemal 15,85 mln zł.

Komentarze
Popularne