Radni zdecydowali o przyznaniu Wójtowi absolutorium

Autor: bk 21.07.2016 Nr: 29/2016

Gmina Zarzecze to kolejny samorząd, w którym procedura absolutoryjna przeprowadzona została bez najmniejszych problemów. Wszyscy radni obecni podczas sesji, która odbyła się 14 czerwca zagłosowali za przyznaniem absolutorium Wiesławowi Kubickiemu, wójtowi Gminy Zarzecze.

Rada Gminy Zarzecze pozytywnie oceniła ubiegłoroczną pracę wójta – Wiesława Kubickiego przy wykonaniu budżetu i zdecydowała o przyznaniu mu absolutorium. Za podjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało wszystkich 14 radnych obecnych podczas obrad na czerwcowej sesji. Wcześniej radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady.

   Decyzja radnych swoje umotywowanie miała m.in. w poziomie realizacji ubiegłorocznego budżetu. W 2015 r. budżet gminy wykonany został po stronie dochodów w 102,65%. Dochody zaplanowano bowiem na nieco ponad 23,3 mln zł, a ich wykonanie wyniosło ponad 23,9 mln zł. Bardzo dobry wynik wykonania budżetu zanotowano także po stronie wydatków. Zaplanowano je na niemal 22,68 mln zł, a wykonanie sięgnęło ponad 22,32 mln zł. Co daje 98,43% planu.

   Dzięki wysokiemu wykonaniu dochodów gminy, jej ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 1,6 mln zł.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum