Strażacy ćwiczyli nad Wisłokiem

Autor: 19.08.2016 Nr: 33/2016
Ćwiczenia mają za zadanie zweryfikować sprawność bojową w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.
Ćwiczenia mają za zadanie zweryfikować sprawność bojową w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.
Fot. UG

W niedzielę, 7 sierpnia, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tryńcza wzięły udział w manewrach gminnych w Głogowcu, dzięki którym sprawdziły swoją sprawność bojową w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, stan sprzętu strażackiego: działanie autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp, węży oraz umiejętności właściwej obsługi sprzętu pożarniczego.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie gminy Tryńcza, określenie obszarów działania wymagających poprawy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, wyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz doskonalenie działań w zakresie m. in. dowożenia wody oraz gaszenia pożarów czy sprawdzenia warunków i możliwości ewakuacji.

   Ćwiczenia poprzedził meldunek o gotowości jednostek do działania, złożony przez komendanta gminnego dh Leszka Flaka prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy Ryszardowi Jędruchowi.

   Teren prowadzonych działań podzielony został na dwa epizody, gdzie należało ugasić dwa pożary. Na miejsce zdarzeń wezwane zostały wszystkie zastępy OSP z terenu gminy Tryńcza. Zastępy miały za zadanie zbudować linie gaśnicze oraz punkt czerpania wody ze zbiornika i z pobliskiego Wisłoka.

   Po zakończonej akcji, strażacy udali się na miejsce zbiórki. Realizacja działań ratowniczo – gaśniczych wykonana została zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Po przeprowadzonych ćwiczeniach miało miejsce podsumowanie, podczas którego oceniona została poprawność wykonania działań.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane