Radosne święto plonów

Autor: 02.09.2016 Nr: 35/2016
Radosne święto plonów

W niedzielę, 21 sierpnia w Mikulicach odbyły się Dożynki Gminy Gać, będące ukoronowaniem żniw i ciężkiej pracy rolników. Corocznie jest to też czas podsumowania inwestycji, jakie poczynił samorząd gminy Gać przez ostatni rok. A działo się wiele, wszak tutejsza gospodyni, Grażyna Pieniążek, zdobyła prestiżowy tytuł „Najlepszego wójta na Podkarpaciu”.

Dożynki są chwilą podsumowania całorocznej pracy rolników, to czas dziękczynienia Bogu za błogosławieństwo w ostatnim roku, to szacunek do ziemi, a owocami są przyniesione chleby i piękne wieńce dożynkowe.

   Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się nabożeństwem dziękczynnym w kościele parafialnym w Ostrowie z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej OSP Gać. Część obrzędowa natomiast odbyła się na placu obok remizy OSP w Mikulicach, bo w tym roku to właśnie Mikulice z sołtysem Marianem Majchrem i oczywiście Wójtem Gminy, były gospodarzami uroczystości.

   Wieńce dożynkowe przygotowały wszystkie sołectwa, a nadto pojawił się dodatkowy wieniec uwity przez podopiecznych z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Białobokach. Najpiękniejszy wieniec przygotowała zdaniem komisji Wolica, i to on reprezentował gminę na dożynkach wojewódzkich. Cuda z kłosów, owoców i kwiatów wraz z upieczonymi chlebami wręczone zostały starostom dożynek Agnieszce Wielgosz i Kazimierzowi Kalamarzowi z Mikulic, wójtowi Gminy Gać Grażynie Pieniążek oraz zaproszonym gościom, wicestaroście Powiatu Przeworskiego Januszowi Owsiakowi, radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomaszowi Buremu, radnym powiatowym Jackowi Pieniążkowi i Januszowi Wajhajmerowi oraz sołtysowi wsi. Przyniesiony zaś chleb sprawiedliwie został podzielony wśród mieszkańców.

   Tegoroczne dożynki były muzyczne i bardzo rozśpiewane. Na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Gać, młodzież z ZPiT „Gacoki” z Kapelą Ludową „Gacoki”, Grupy Śpiewacze „Dębowianie”, „Gacanki”, „Woliczanki”, dzieci z ZS w Gaci oraz premierowo podopieczni Domu „Senior-Wigor”. Za stołami każdego z sołectw również trwała biesiada, bawiono się i śpiewano, a radości świętowania nie było końca.

  Na dożynkach nie zabrakło i innych atrakcji, choćby cieszącej się zawsze powodzeniem loterii fantowej. Dożynki tradycyjnie zakończyła zabawa taneczna.

 

Czas dziękczynienia i czas podsumowań

W gminie Gać dożynki to również czas podsumowania działań przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach, a także możliwość przekazania licznie zebranym mieszkańcom informacji o dalszych planach.

W ostatnim roku wydarzyło się w naszej małej gminie bardzo dużo pozytywnych rzeczy – cieszy się wójt G. Pieniążek. – Jedną z dużych inwestycji, jaką udało się zrealizować wspólnie z Powiatem Przeworskim, była droga powiatowa „Białoboki – Ostrów – Mikulice” z chodnikami, barierkami i oświetleniem. Remontu doczekały się również drogi gminne w Gaci, Ostrowie, Dębowie, zarówno dłuższe, jak i krótkie odcinki, jednakże tak ważne dla naszych mieszkańców – wszystkie z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Cieszę się ze znakomicie funkcjonującego Domu „Senior-Wigor”, który stał się dla wielu starszych mieszkańców gminy drugim domem, gdzie miło spędzają czas, rozwijają swoje pasje i odpoczywają. Radością napawa także wyremontowany Uniwersytet Ludowy na Gackiej Górce – inwestycja zrealizowana przy wsparciu środków Konserwatora Zabytków, OHP i oczywiście gminy.

   Obecnie trwa remont Domu Ludowego w Ostrowie, gdzie od października ma ruszyć Klub Dziecięcy dla dzieci do lat 3. Przeznaczony będzie docelowo dla 16 dzieci, a opieka będzie odbywała się na dwie zmiany – do południa i po południu. Pieniądze na remont zostały pozyskane z WFOŚ oraz programu „Maluch”.

W przyszłym roku czeka nas duża drogowa inwestycja na kwotę 1,4 mln zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne na modernizację trzech dróg – w Dębowie, Gaci i na Wolicy. Kolejne odcinki zostaną poszerzone i pokryte nakładką asfaltową – dodaje G. Pieniążek.

   Gmina przystąpi również do realizacji z 10 gminami Podkarpacia i firmą Certes projektu „Liderzy e-rozwoju Podkarpacia” o wartości ponad 2 mln zł, polegającego na dalszej informatyzacji Urzędu Gminy i szkoleniach pracowników.

    Samorząd złożył także projekt na termomodernizację Urzędu Gminy, GOK i trzech szkół: w Białobokach, Dębowie i Gaci. Inwestycja na ok. 4 mln zł czeka na rozstrzygnięcie. Gmina ma w planach również modernizację oczyszczalni ścieków w Mikulicach – projekt jest już przygotowany i czeka na odpowiedni nabór.

 

 

Komentarze
Popularne