Dziękowali za dar chleba

Autor: 02.09.2016 Nr: 35/2016
Wójt W. Kubicki podziękował rolnikom za trud ich pracy.
Wójt W. Kubicki podziękował rolnikom za trud ich pracy.

Z należytym szacunkiem dla rolniczego trudu i z dochowaniem wielowiekowej tradycji, 28 sierpnia odbyły się w Pełnatyczach Dożynki Gminy Zarzecze. Święto Plonów w bieżącym roku było nie tylko okazją do dziękowania za dobre zbiory, ale także okazją do wspaniałej zabawy.

Niedzielne święto plonów rozpoczęło się od Mszy św. polowej, połączonej z poświęceniem chleba i dożynkowych wieńców. Mszę św. koncelebrował ks. dziekan Zenon Ruchlewicz, a homilię wygłosił nowy proboszcz tejże parafii ks. Krzysztof Masłyk.

   W części obrzędowej starostowie dożynek Dorota Szeliga i Andrzej Konieczny z Pełnatycz, przekazali bochen chleba na ręce wójta Wiesława Kubickiego, by ten podzielił go sprawiedliwie wśród mieszkańców. W gm. Zarzecze tradycją jest przekazywanie wieńców. I tak, główny wieniec dożynkowy przygotowany przez sołectwo Pełnatycze został przekazany przewodniczącemu Rady Gminy Zarzecze Mariuszowi Pieniążkowi, natomiast drugi z tegoż sołectwa wieniec – sołtysowi Aleksandrowi Kasperskiemu. Wieńczarze z pozostałych wsi, swoje wieńce również wręczyli sołtysom. W części obrzędowej pracownicy Centrum Kultury w Zarzeczu przygotowali tradycyjne przyśpiewki dożynkowe, a następnie, w części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach. Gościnnie wystąpił Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło degustacji lokalnych potraw. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Organizatorem dożynek był Wójt Gminy Zarzecze, Komitet Organizacyjny Dożynek i Centrum Kultury w Zarzeczu.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum