„Muzeum na kółkach”, czyli powrót do przeszłości

Autor: 23.09.2016 Nr: 38/2016
Podczas otwarcia wystawy.
Podczas otwarcia wystawy.

Przez trzy dni na ul. Krakowskiej w Przeworsku dostępna była dla zwiedzających mobilna wystawa „Muzeum na kółkach” Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach projektu równocześnie odbywały się ciekawe działania edukacyjno-kulturalne.

Ekspozycja ukazywała w wielkim skrócie historię polskich Żydów na przestrzeni blisko 1000 lat. Na wystawie można było zobaczyć, jak wyglądało typowe miasteczko żydowskie, poznać jego najważniejsze miejsca i instytucje. Zwiedzający oglądali plansze z pismem żydowskim i hebrajskim, poznawali przedmioty z kręgu kultury żydowskiej.

   Akcentem lokalnym była interaktywna mapa Przeworska, na której umieszczone zostały miejsca związane z dawną społecznością żydowską, takie jak: synagoga na ul. Kazimierzowskiej, mykwa na ul. Słowackiego, cmentarz żydowski wraz z pomnikiem ofiar holokaustu na obecnym placu PKS czy dzielnica żydowska. Na wystawie znalazło się również wiele materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przybliżających młodym ludziom kulturę i obyczaje żydowskie. Można też było napisać po hebrajsku swoje imię.

   Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem mieszkańców miasta i lokalnych władz, miało miejsce 12 września. Gości powitała Zofia Biernacka z Muzeum POLIN i Magdalena Neuberg, koordynatorka lokalna wystawy, która od wielu lat interesuje się tematyką obecności Żydów w mieście nad Mleczką i wygrała konkurs na koordynatora, przygotowując jeden z najlepszych projektów.

Przeworsk to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w mieście mieszkało około 1500 Żydów. Dzisiejsza wystawa jest upamiętnieniem tych ludzi, którzy pełnili często ważne funkcje, ale i byli zwykłymi rzemieślnikami – podkreśliła M. Neuberg.

   Wystawie towarzyszyły działania lokalne, m.in. wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”, wystawa „Zofia Rolska – zapomniana bohaterka”, wykłady z warsztatami poświęcone świętom i symbolice żydowskiej, wycieczki po mieście z przewodnikiem „Śladami przeworskich Żydów” czy teatr obrazkowy „Basia wyjechała do Ameryki…”. Wszystkie przemyślane, dopracowane, stąd też znalazły duże zainteresowanie wśród mieszkańców.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane