Integracyjne warsztaty artystyczne

Autor: 07.10.2016 Nr: 40/2016
Najważniejszym przesłaniem jakie przyświecało warsztatom, była komunikacja współistnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.
Najważniejszym przesłaniem jakie przyświecało warsztatom, była komunikacja współistnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

W dniach 22 do 24 września w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej realizowany był projekt pod nazwą „Otwórzmy drzwi – inny nie znaczy gorszy”, finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto i Gminę Kańczuga na łączną kwotę ok. 51 tys. zł. Uczestnicy projektu mieli możliwość zmierzenia się ze sztuką i wyrażania swoich emocji i pasji poprzez uczestnictwo w zaproponowanych warsztatach artystycznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały trzydniowe warsztaty z udziałem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Łopuszki Wielkiej wraz z rodzicami oraz zaproszonych ŚDS-ów z Przeworska, Jarosławia, Radymna, Pruchnika, Izdebek, Sieniawy, Zalesia i Laszczyn, również z udziałem uczniów lokalnej szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekunów – instruktorów terapii zajęciowej i nauczycieli, a także wolontariuszy. Łącznie udział w nich wzięło ok. 140 osób.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmacnianie aktywności i aktywizowanie osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez różnorodne formy wpływające na rozwój, integrację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz włączaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – mówi Joanna Głuszyk, kierownik ŚDS w Łopuszce Wielskiej.

   Uczestnicy chętnie wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których malowali martwą naturę, a poprowadziła je Monika Gmyrek, instruktorka miejscowego ŚDS. Podczas warsztatów metaloplastycznych, pod okiem instruktora ŚDS Arkadiusza Sasa wykonywali z kolei drzewka szczęścia. Równie ciekawe były zajęcia fotograficzne prowadzone przez profesjonalistkę w tej dziedzinie – Annę Śmiałek. Uczestnicy wykonywali podczas nich portrety oraz udali się w plener. Najbardziej rozrywkowe były zajęcia muzyczne, gdzie uczyli się śpiewać, biorąc udział w karaoke. Zajęcia prowadziła instruktorka ŚDS Kamila Krauz.

Projekt miał na celu zaprezentowanie możliwości osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną społeczności lokalnej i poza lokalnej – dodaje J. Głuszyk.  –  Osoby te mają możliwość pokazania, że są pełnowartościowymi obywatelami, którzy mogą realizować się w społeczeństwie. Ważne jest, aby w rezultacie projektu nastąpił wzrost świadomości na temat niepełnosprawności i potrzeb ludzi chorych.

   Na zakończenie warsztatów na terenie ŚDS w Łopuszce Wielkiej odbyła się plenerowa integracyjna zabawa połączona z zabawą taneczną i grillem.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane