Pamięci mojego taty

Autor: 21.10.2016 Nr: 42/2016
Podczas wystawy dorobku artystycznego Stanisława Wincentego Pelca w siedzibie oddziału PTTK w Przeworsku. Na zdj. syn Henryk Pelc.
Podczas wystawy dorobku artystycznego Stanisława Wincentego Pelca w siedzibie oddziału PTTK w Przeworsku. Na zdj. syn Henryk Pelc.

Do pewnych decyzji trzeba dojrzeć, by je podjąć, potrzeba czasu i często jakiegoś impulsu. Henryk Pelc z Przeworska dopiero po namowach życzliwych mu osób, znających Stanisława Wincentego Pelca – wielkiego przeworskiego artystę, rzeźbiarza, rysownika i malarza oraz tych, którzy urzekli się jego spuścizną, zdecydował, że opracuje i wyda katalog poświęcony życiu i twórczości swojego ojca, ocalając w ten sposób choćby w małym stopniu  jego dorobek od zapomnienia. Wiele z tych dzieł udostępnił także przeworskiemu Oddziałowi PTTK w celu zorganizowania wystawy z okazji 110. rocznicy urodzin ukochanego taty.

Stanisław Wincenty Pelc (1906-1986) był rysownikiem, rzeźbiarzem i malarzem, współzałożycielem PTTK w 1952 r. i jego działaczem, ponadto autorem hymnu PTTK i organizatorem wielu wycieczek. Artysta pozostawił po sobie znakomity dorobek, choć wiele prac, jak przyznaje jego syn Henryk Pelc, zostało nadgryzionych zębem czasu, uległo dewastacji na skutek działań wojennych czy zostało zdematerializowanych. Te, które się zachowały, zostały udostępnione na wystawie w siedzibie PTTK w Przeworsku, 4 października, kiedy to odsłonięto tablicę poświęconą działaczowi tej organizacji, w 110. rocznicę urodzin. PTTK Zarząd Oddziału w Przeworsku, wystąpił z inicjatywą przypomnienia wybitnych zasług dla Polski i miasta Przeworska Stanisława Wincentego Pelca, stąd pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej. Podczas otwarcia wystawy Henryk Pelc przedstawił życiorys i dorobek artystyczny ojca. Wszystkie te informacje znalazły się również w folderze towarzyszącym wystawie pt. „Stanisław Wincenty Pelc. Życie i twórczość”, wydanym przez H. Pelca, PTTK i Muzeum w Przeworsku.

 

Zasłużony artysta

Stanisław Wincenty Pelc rzeźbił w drzewie i kamieniu, parał się stolarstwem, murarstwem, sztukaterią, złotnictwem, malarstwem pastelowym i olejnym, akwafortą, wykonywał wypalanki, rysunek, metaloplastykę, rusznikarstwo i inne. Pisał nawet wiersze. Wartościowy dorobek w twórczości Stanisława Pelca stanowi zbiór około 50 rysunków ołówkiem, zatytułowany „ Przeworsk w dawnych wiekach” . Rysunki te przedstawiają dawny Przeworsk z uwzględnieniem jego ówczesnych realiów w tym sceny z życia przeworszczan, obiekty, zdarzenia czy żydowski folklor.

Najbardziej znane działa mojego ojca, o czym pewnie wielu dotąd nie wie, to wielotonowy kamienny Kartusz na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie i kominki w Sali Canaletta, ramy luster w Sali lustrzanej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, aranżacje wnętrz w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie, alabastrowe ołtarze w kościołach na Helu, w Dębowcu i Zabierzowie, Kolumny w Sali Tradycji Oręża Polskiego na Wawelu – wymienia syn artysty, H. Pelc. – Natomiast w Przeworsku: pomnik Chrystusa Króla na dziedzińcu Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Ducha, pomnik poległych w czasie II wojny światowej pracowników Cukrowni Przeworsk, Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej w Parku, grota Matki Bożej przy wejściu do klasztoru ojców Bernardynów, kilka feretronów w wielu kościołach, medalion św. Jana Pawła II, zegary, płaskorzeźba na grobowcu Palejów na Cmentarzu Starym w Przeworsku i inne. Sporo rzeczy zaprojektował. Są to miedzy innymi: dzwonnica na dziedzińcu klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku i ambona do kościoła oo. Bernardynów w Leżajsku.

   Artysta miał ogromne zamiłowanie do historii Przeworska, był kopalnią wiedzy o dziejach miasta, jego mieszkańcach, obyczajach i tradycjach. Stanisław Wincenty Pelc w 2006 r., w setną rocznicę swoich urodzin i w dwudziestą śmierci, był bohaterem cyklicznej wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Wpisani w pamięć przeworszczan”. Zmarł 3 stycznia 1986 r. w domu przy ul. Wierzbowej 8 w Przeworsku, który sam wybudował i wykończył z pomocą najbliższych i gdzie po dziś dzień wnętrza zdobią jego prace.

   Jak już wiadomo, dorobek artysty zostanie oficjalnie zaprezentowany w 2017 roku w Muzeum w Przeworsku, na wystawie poświęconej jego życiu i twórczości.

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane