Scalenia szansą na lepsze zagospodarowanie wsi

Autor: 21.10.2016 Nr: 42/2016
– Bez programu PROW i wsparcia ze strony EFRROW nie bylibyśmy w stanie wszcząć żadnego postępowania scaleniowego – przyznaje starosta Zbigniew Kiszka.
– Bez programu PROW i wsparcia ze strony EFRROW nie bylibyśmy w stanie wszcząć żadnego postępowania scaleniowego – przyznaje starosta Zbigniew Kiszka.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej.

Łączna powierzchnia scalanych gruntów w województwie wynosi 13,3 tys. ha. Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji to 137,4 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji sięga 87,4 mln zł.

   Na liście operacji znalazło się 12 zadań z całego województwa, z czego aż 6 dotyczy powiatu przeworskiego. Po jednym obiekcie ma powiat przemyski, rzeszowski, leżajski i mielecki oraz dwa obiekty powiat jarosławski. W przypadku tego ostatniego, łączna kwota operacji to 33 mln zł, natomiast przeworskiego prawie 36 mln zł.

 

Największa inwestycja na Podkarpaciu

W ramach operacji scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020, na terenie powiatu przeworskiego będzie realizowanych 6 projektów na obiektach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów, Rączyna, Siedleczka, Urzejowice i Chałupki - Gorliczyna Szewnia, na ogólną powierzchnię 3,5 tys. hektarów.

Bez programu PROW i wsparcia ze strony EFRROW nie bylibyśmy w stanie wszcząć żadnego postępowania scaleniowego – przyznaje starosta przeworski Zbigniew Kiszka. – Są to ogromne koszty, tym bardziej, że w tym programie wykonuje się je łącznie z zagospodarowaniem poscaleniowym. Umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego zostały podpisane końcem września. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane cztery porozumienia z Wojewódzkim Biurem Geodezji co do wykonania prac geodezyjnych na czterech obiektach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów, Rączyna, Siedleczka, natomiast Urzejowice i Chałupki – Gorliczyna Szewnia będą w dalszej kolejności, bowiem tam nie zostały jeszcze wszczęte postępowania scaleniowe. Prace będą wykonywane według harmonogramu w latach 2014-2020.

   Całkowita wartość poszczególnych projektów wraz z powierzchnią to: Siedleczka 7,5 mln zł (740 ha), Rączyna 10,3 mln zł (1000 ha), Bóbrka Kańczucka 2,6 mln zł (263 ha), Kisielów 3,1 mln zł (304 ha), Urzejowice 10,5 mln zł (1023 ha) i Chałupki – Gorliczyna Szewnia 1,5 mln zł (145 ha). Łączna wartość zadań na wszystkich 6 obiektach to 35,6 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie wynosi 22,6 mln zł, a po stronie budżetu państwa 12,9 mln zł. To bez wątpienia największa inwestycja tego typu na Podkarpaciu.

   Starosta Przeworski kontynuuje w ten sposób scalenia rozpoczęte w poprzedniej perspektywie unijnej. Do tej pory w ramach PROW prace scaleniowe wykonywano w miejscowościach: Łopuszka Mała, Żuklin, Pantalowice, Pełnatycze, Rożniatów i Krzeczowice oraz w ramach scaleń okołoautostradowych Chałupki.

   Scalenie gruntów ma m.in. na celu stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. Zagospodarowanie poscaleniowe natomiast pozwoli m.in. na budowę i przebudowę dróg dojazdowych.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane