10 lat z Patronem

Autor: 28.10.2016 Nr: 43/2016
Uczniowie w programie artystycznym.
Uczniowie w programie artystycznym.

Minęło 10 lat, odkąd Zespół Szkół w Tryńczy z wielką chlubą nosi imię patrona św. Jana Kantego. Ta niezwykle ważna dla społeczności uroczystość Święta Szkoły, miała miejsce w czwartek, 20 października.

Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa w kościele p.w. św. Kazimierza w Tryńczy, po której uczestnicy jubileuszu przemaszerowali na plac szkolny, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona. Druga część odbyła się w hali sportowej, w obecności zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: proboszcz parafii Tryńcza ks. Roman Trzeciak, wójt Ryszard Jędruch, przewodniczący RG Stanisław Wielgos, przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Teofil Jakubiec, przedstawiciel biura senatora RP Mieczysława Golby Andrzej Homa, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz społeczność szkoły.

   Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Sosnowy przypomniała datę 15 września 2006 r., kiedy to szkoła otrzymała imię patrona św. Jana Kantego, kapłana, profesora Akademii Krakowskiej, doktora filozofii i teologii, człowieka słynącego z wielkiego miłosierdzia i współczucia wobec bliźnich. A o tym, jakie zobowiązanie spoczęło na nauczycielach wraz z tamtym historycznym dniem, przypomniała dyrektor szkoły.

Dzień poświęcony patronowi naszej szkoły ma przypominać jej pracownikom i rodzicom, że w procesie wychowawczym mamy obowiązek realizować ideały patrona i rozwijać w wychowankach otwartość na problemy drugiego człowieka, poczucie godności, własnej wartości i prawości charakteru – mówiła dyrektor Elżbieta Kubrak.

   Z życzeniami na ręce dyrektora szkoły z okazji tak pięknego jubileuszu wystąpili zaproszeni goście. Nie zabrakło również wspomnień absolwentów.

76 lat temu w czasie okupacji hitlerowskiej dostałem pierwsze świadectwo i na tym świadectwie było napisane, że uczęszczałem do szkoły im. św. Jana Kantego. My dziś obchodzimy 10. rocznicę nadania imienia szkole, a tak naprawdę, możemy rzec, że to przywrócenie imienia z tamtego okresu. Już wtedy nasi rodzice i dziadkowie myśleli, aby właśnie temu świętemu oddać szkołę w opiekę – wspominał T. Jakubiec.

   Z okazji jubileuszu uczniowie zaprezentowali program artystyczny poświecony patronowi. Podczas akademii zaśpiewała również Natalia Jakubiec z córkami Weroniką i Marceliną, uczennicami szkoły.

   Jubileuszowi towarzyszyła wystawa prac uczniów poświęconych patronowi szkoły oraz wystawa fotografii prezentujących szkołę dawniej i dziś. Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs wiedzy o patronie.

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne