Jubileusz 150-lecia szkoły

Autor: bk 04.11.2016 Nr: 44/2016
Jubileusz 150-lecia szkoły
Fot. ZS

Społeczność Zespołu Szkół w Laszkach, absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach jubileuszu 150-lat działalności placówki. Uroczystości odbyły się w sobotę, 15 października.

   Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. dziekana Mariana Karbowskiego, proboszcza Parafii w Laszkach oraz księży: Jana Bawoła, Adama Dziadowicza, Krzysztofa Szyndlera, Łukasza Nycza, Łukasza Mendyka oraz Henryka Iwanickiego.

   Następnie zebrani przenieśli się do budynku szkoły. Tutaj, po przywitaniu gości, gospodarz obchodów, dyrektor ZS Krzysztof Grela przypomniał jak wielką rolę odegrała oświata w kształtowaniu osobowości i postaw kolejnych pokoleń mieszkańców Laszek.

   O rozwoju szkolnictwa w Laszkach oraz zawirowaniach historycznych, jakie miały wpływ na działalność edukacyjną, opowiedzieli również uczniowie w części artystycznej.

   Jubileusz był okazją do spotkania wielu absolwentów szkoły oraz mieszkańców Laszek. Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP, Mieczysław Golba – senator RP, Janina Mielnikiewicz – kierownik przemyskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Anna Huk – radna Sejmiku Wojewódzkiego, Stanisław Sopel – sekretarz Powiatu Jarosławskiego, a także Stanisław Gonciarz, wójt Gminy Laszki, który podkreślał trud grona pedagogicznego szkoły włożony w wychowanie młodzieży.

   List gratulacyjny przysłała również poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

Z okazji jubileuszu została wydana publikacja „150 lat historii szkoły w Laszkach 1866-2016”, której autorkami są nauczycielki ZS w Laszkach: Iwona Halwa, Irena Kobyłko oraz Jolanta Halwa.

    Pierwsze wzmianki o szkole w Laszkach pochodzą z 1866 r., która funkcjonowała mimo rozbiorów Polski. Działalności edukacyjnej w Laszkach nie przeszkodziły również późniejsze wydarzenia, w tym dwie wojny światowe. Od 2004 roku szkoła nosi imię Jana III Sobieskiego.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane