Sztandar dla OSP w Gaci

Autor: 04.11.2016 Nr: 44/2016 1
Sztandar dla Zarządu Gminnego OSP w Gaci.
Sztandar dla Zarządu Gminnego OSP w Gaci.

W niedzielę, 23 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci odbył się 5. Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku. Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego ZOSR RP, wybrano nowe władze oraz wręczono sztandar dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci. Oprawę muzyczną uroczystości sprawowała Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK.

Uroczystość wręczenia sztandaru została poprzedzona Mszą św. w intencji strażaków i członków ich rodzin, którą odprawili ks. Wiesław Pytko i ks. Stanisław Biegaj. Po niej wszyscy uczestnicy zjazdu przemaszerowali do Domu Strażaka w Gaci. Obradom Zjazdu przewodniczył dh Dariusz Homa, kierownik orkiestry i jednocześnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku.

Jest to dzień, który zapisze się w historii naszego gminnego Zarządu, podsumowując niejako działalność w ostatniej kadencji – mówiła prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci, wójt Grażyna Pieniążek, podkreślając, że nadanie sztandaru, jest ogromnym zaszczytem dla strażaków z gminy Gać.

   Akt fundacji sztandaru odczytał wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci dh Lesław Stańko.

Sztandar ten jest dowodem uznania i wdzięczności dla strażackiej braci, pełniącej społeczną, bezinteresowną służbę na rzecz bezpieczeństwa bliźniego. Wierzymy, że ten zaszczytny znak, będzie chlubą i dumą strażaków skupionych wokół niego w chwilach radosnych, ale i tych trudnych – mówił L. Stańko.

   Poświęcenia sztandaru dokonali: kapelan krajowy strażaków ks. prałat st. bryg. Jan Krynicki, kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. prałat Mieczysław Rusin, strażak honorowy OSP Gać ks. S. Biegaj oraz proboszcz ks. W. Pytko. Przekazanie sztandaru poprzedziło wbicie w drzewiec pamiątkowych gwoździ przez zaproszonych gości. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci został tego dnia również odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

   W drugiej części zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego Związku oraz wytyczono kierunki działania na lata 2016-2021. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, członków Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Przeworsku na kolejną kadencję ponownie został wybrany dh Wiesław Kubicki, wójt gminy Zarzecze.

 

Komentarze
Popularne