Majówka w Jarosławiu

Autor: wu zet 11.05.2007 Nr: 19/2007 43
Majówka w Jarosławiu
W ciągu tych dwóch ?majówkowych? wieczorów przez scenę na Rynku przewinęło się też wielu innych wykonawców. Pierwszego dnia zagrał Get Break i Angel, a drugi zdominowały zespoły taneczne ? ?Fleks?, ?Fleksik? i UFO (wszystkie z MOK), ?Takt? oraz ?Eliz? z Ukrainy (który występował już u nas kilka miesięcy temu). Na scenie pojawili się także soliści MOK, a przed nią kilku chłopców tworzących Y-Clan, uprawiających ?parkour? (czyli sport ekstremalny, polegający na efektownym pokonywaniu przeszkód).
? Według mnie ?Majówka? nie powinna się ograniczać jedynie do występów ? stwierdził dwudziestoparoletni Sebastian, który kręcił się po Rynku ze swoją dziewczyną. ? Przecież można by to jakoś uatrakcyjnić. Tymczasem przez cały dzień nic się nie działo.
    No cóż? Na pewno można by te jarosławskie ?Majówki? uatrakcyjnić. Może organizatorzy pomyślą o tym i w przyszłym roku będzie inaczej...
   
   
   
   
   
Komentarze
ja:) 12.06.2007, 11:51 z IP:
a ja nie bylam na majowce w jaroslawiu :D:D:D:D he he i nie zaluje wcale! o !
magdoocha :D 22.05.2007, 14:36 z IP:
A kiedy bedzie to lato z radiem? B?d? jakie? ciekawe zespo?y?
Olo 15.05.2007, 18:59 z IP:
Olejmy majówk? , Lato z Radiem poka?e w Jaros?aiwu jak nale?y organizowa? fajn? impreze.
ciekawski 15.05.2007, 18:46 z IP:
Derri - faktycznie za krótko ?yjesz . Na podobnych imprezach stosowano podobne zasady o których piszesz - dlatego moje porównania . Organizowano konkursy wiedzy , oczywi?cie w tematach "s?usznych" wtedy . Prócz pi?ki no?nej (np turnieje mi?dzyzakladowe o puchar I sekretarza) cz?st? form? "sportu" by?o przeciaganie liny ,czy wy?cig w workach ,lub z jajkiem na ?y?ce (-: Dlatego ~Derri , wszystko co zaproponowa?a? znane jest od lat - oczywi?cie zmieniaj? si? szczegó?y , zapraszane "gwiazdy" i formy "wspó?pracy znanych i lubianych osobisto?ci " Bardzo dobrze , ?e w ko?cu i Ty te? poczu?a? w takich masówkach powiew PRL (-:
Blondi_1986 15.05.2007, 18:18 z IP:
Na ostatniej fajnej majówce by?am podczas kadencji ?p. burmistrza Matusza
Derri 15.05.2007, 12:27 z IP:
Nie obra?am si? ciekawski, tylko zapachnia?o jako? dawn? nomenklatur?... Zreszt? uwa?am, ?e nie do ko?ca masz racj?, bo mo?e za krótko ?yj?, ale nie pami?tam, aby na imprezach w czasach ?.p. PRL mia?y miejsce jakie? dzia?ania integracyjne np. wobec niepe?nosprawnych czy promowano dobroczynno?? albo wiedz? o uzale?nieniach (chyba tylko od ZSRR). Co do tych nieszcz?snych kapel, to nie mo?na tu mówi? o ?adnej PEWNO?CI i jasne jest ?e NIGDY nie zadowolimy WSZYSTKICH, ale mo?na przewidzie?, ?e Maryla Rodowicz b?dzie podczas takiej imprezy lepszym wyborem ni? Micha? Bajor (z ca?ym szacunkiem dla Pana Micha?a). Nie wiem co rozumiesz pod poj?ciem "rozrywania na si??", ja natomiast my?l?, ?e w takich sytuacjach wychodzi brak konkurencyjno?ci - odbywa si? jedna impreza i jedyn? alternatyw? jest rozrywka we w?asnym zakresie.
ciekawski 15.05.2007, 00:04 z IP:
Derri - naprawd? kiedy? by?y takie instrukcje dla "kaowców" . Nie mia?em nic z?ego na my?li ,a Ty si? obra?asz - niepotrzebie (-: Przypomnij sobie "Rejs" . Dzi? podobne fukcje nazywaj? si? inaczej , wspó?cze?niej - np "animator rozrywki" - lecz podstawowe za?o?enia nie zmieni?y si? . Chyba nadal s? jakie? kursy w tej dziedzinie . Tam szukaj interesuj?cych Ci? informacji . ~Derri - sk?d ta pewno?? "raczej wiadomo który z artystów ma jaki kontakt z publiczno?ci?. " Przecie? na tej stronie masz zdeklarowanych - zwolennika i przeciwnika "Leszczy" . I tak zawsze b?dzie . Mo?emy co najwy?ej my?le? jak trafi? w gusta mo?liwie du?ej liczby odbiorców , nigdy nie zadowolimy wszystkich . O tym od pocz?tku pisz? . Dlatego osobi?cie nie lubi? "rozrywania " mnie na si?? . Unikam tego i to samo radz? innym . Lecz oczywi?cie niczego nie narzucam . Pozdrawiam .
Derri 14.05.2007, 15:18 z IP:
A je?li chodzi o dobór zespo?u, to chyba nalepszym wyznacznikiem jest to, ?eby ludzie nie pozasypiali podczas wyst?pu. Poza tym raczej wiadomo który z artystów ma jaki kontakt z publiczno?ci?. No chyba, ?e zak?adamy, ?e impreza ma si? zako?czy? (brzydkie s?owo, ale trafne) powszechn? "zwa??".
Olo 14.05.2007, 13:52 z IP:
Ciekawski "sam osobi??ie" nie wie gdzie to mo?na znale?? ale co szkodzi tak napisa? ? Niech si? teraz inni martwi? gdzie to mo?na znale?? ;)
Derri 14.05.2007, 13:46 z IP:
Ciekawski w jakim ?ródle gdzie mo?na sprawdzi? jak wygl?daj? typowe zalecenia dla instruktora K-O?
ciekawski 14.05.2007, 13:23 z IP:
Olo - wysz?a s?oma z butów . Nie poni?? si? do Twego poziomu . Dyskredytuj si? sam osobi?cie .
Olo 14.05.2007, 12:54 z IP:
Ciekawski niedawno w tv us?ysza?em fajn? formu?k?. "Nie k?ó? si? z debilem bo najpierw sprowadzi ci? do swojego poziomu a pó?niej wygra z tob? do?wiadczeniem" Wi?c jak chcesz ze mn? dyskutowa? to najpierw przedstaw mi dowody na to ,?e to Ty piszesz prawd? , bo dyskutowa? o twoim widzi mi si? ju? nie b?de. Prawda wg Ciebie to jest stan w którym WYDAJE ci sie ,?e tak powinna wygl?dac rzeczywisto??. Nie potrafisz przyzna? si? do b??du tak samo ja si? wkopa?em z artyku?em o "dotacjach do mzk" jak i Ty po prostu artyku? by? nierzetelnie napisany lub na stonie internetowej by? tylko strz?pek informacji , zrozum to a nie pisz ,?e to ja Ciebie zmanipulowa?em , co nie zmienia kwesti podstawowej ,?e nadal uwa?am i? gmina nie powinna dop?aca? do jakichkolwiek biletów tylko podpisa? umow? z prywatnym przewo?nikiem. Ciekawski czy Ciebie czasem nie wykorzysta? jakis uk?ad lub szara sie? ? Nie masz przekonania ,?e ca?y ?wiat chce Ci zrobi? na z?o?c i zrobi? z Ciebie g?upka ....... ? Miej si? na baczno?ci wróg nie ?pi ;)
Paula 14.05.2007, 11:24 z IP:
jejku tylko narzekacie i narzekacie... cieszcie sie wogóle ?e cos by?o... szklanka jest do po?owy pe?na a nie pusta :]
ciekawski 14.05.2007, 10:22 z IP:
Olo - znowu mijasz sie z prawd? . Co do Twoich "ad" to Ad-ad1) Przejd? si? do szpitala ,to us?yszysz narzekania co do sposobu i jako?ci wy?ywienia (co prawda robaków nie stwierdzono) ad-ad2)Nieprawda - pomaga si? nawet samobójcom , tak?e wbrew ich woli . Cz?sto ludzie wstydz? si? ,czy te? boj? si? pomocy ad-ad3)k?amiesz - ?adna ustawa nie zabrania przyjmowania dzieci z innych miejscowo?ci ad-ad4) nieprawda - inni pisali na tej samej stronie o dotacji do biletow - niestety da?em si? zmanipulowa? w?a?nie Tobie . .....Aktualnie znowu manipulujesz .
ciekawski 14.05.2007, 10:09 z IP:
Derri - dzi?kuj? za wyczerpuj?ca odpowied? . Oparta jest ona na typowych zaleceniach dla insruktora K-O . Jednak odpowiada ona g?ównie na pytania jak zorganizowa? podobn? imprez? . A tu wi?kszo?? pisz?cych ma pretensje - lub nie - do doboru "gwiazd" imprezy , lub "zaproszenie do wspó?pracy znanych i lubianych osobisto?ci "
Olo 13.05.2007, 16:27 z IP:
Ciekawski dalej drazysz stare tematy ale skoro mnie wywolales to odpowiem. ad.1 Czy ktos teraz narzeka na zle jedzenie w szpitalu? Nie , juz wszystko ucichlo bo nowy dyrektor w pelni korzysta ze wszystkich klauzul jakie sa zawarte w umowie i firmie juz teraz do glowy nie przyjdzie zeby zamiast jedzenia przywiezc robaki pacjentom. ad.2 skoro ludzie sami nie chca pomocy od inncyh no to wybacz ale nikogo na sile nie mozna uszczesliwiac. ad.3 tak ad.4 tutaj to akurat wszyscy zostalismy wprowazdeni w blad , dopiero bo publikacji artykulu w Nowinach dowiedzielismy sie o co tak naprawde chodzi , Ty z poczatku tez pisales o dotacji mzk. Derri , podobaja mi sie Twoje pomysly . W zabawe nalzey rowniez wciagnac publicznosc ,tak jak napisalas , konkursy to jest dobry pomysl.o tego jakis normalny i kumaty prowadzacy a wszystko bedzie ok. No i niech impreza bedzie dla kazdego np rano niech bedzie cos dla dzieci , popoludniu dla seniorow , a wieczorem dla mlodziezy. Nikt nie pwoiedzial ,ze impreza musi zaczac sie o godz 17 i skonczyc o 22 i,ze w tym czasie musimy wszystko zmiescic. Przy takim zaplanowaniu nie bedzie godzinnych przerw na przygotowanie sie do wystepu takich leszczy.
Derri 13.05.2007, 14:35 z IP:
Konkrety? Spróbuj?. Po pierwsze rozszerzenie oferty - teraz ca?a majówka odbywa si? na scenie ustawionej na Rynku. A przecie? to nie tylko wyst?py muzyczne czy taneczne (jakiej by one nie by?y jako?ci) Po drugie: spójno??: teraz po zespo?ach z MOK wyst?puj? szarpidruty, a po nich zespó? pie?ni i ta?ca... Inn? spraw? jest, ?e ca?? imprez? mo?na oprze? na jakim? motywie czy temacie, co jest praktykowane w wielu miastach. Po trzecie: wykorzystanie obecno?ci ludzi, którzy jednak na to wszystko przychodz?, do promocji pewnych warto?ci (zdrowia, wiedzy, sportu, postaw obywatelskich, tolerancji itp.) Po czwarte: zaproszenie do wspó?pracy znanych i lubianych osobisto?ci - to zazwyczaj podwy?sza poziom zainteresowania, dzi?ki temu mo?na ?atwiej dotrze? do ludzi, je?li oczywi?cie ma si? z czym. Po pi?te: dzia?ania integracyjne - to ostatnio bardzo modne, ale bardzo potrzebne. W tym temacie znakomicie sprawdzaj? si? zawody sportowe, b?d? jakiekolwiek inne konkursy oparte na dzia?aniu grupowym. Nie wiem czy tyle wystarczy? Mo?na wymy?la? i wymy?la?, ograniczeniem jest w?a?ciwie tylko wyobra?nia (i w nielicznych przypadkach pieni?dze) Ja ze swojego do?wiadczenia (a kilka imprez zorganizowa?am) wiem, ?e mo?na zrobi? fajn? imprez? bez wielkich nak?adów finansowych. To co napisa?am powy?ej to tylko namiastka - bo przecie? wszystko zale?y ile si? w to wszystko w?o?y serca i ile rozumu.
saper 13.05.2007, 14:20 z IP:
pal gume jacus:)
Jacek 13.05.2007, 12:52 z IP:
saper ty o jakiej kadencji piszesz - ty od tych popara?ców od D?browskiego jeste? czy od zawisników. Ty si? wysad? lepiej. ?wiatu ul?ysz no i Jaros?awiowi
Jacek 13.05.2007, 12:49 z IP:
saper ty o jakiej kadencji piszesz - ty od tych popara?ców od D?browskiego jeste? czy od zawisników. Ty si? wysad? lepiej. ?wiatu ul?ysz no i Jaros?awiowi
Jacek 13.05.2007, 12:49 z IP:
saper ty o jakiej kadencji piszesz - ty od tych popara?ców od D?browskiego jeste? czy od zawisników. Ty si? wysad? lepiej. ?wiatu ul?ysz no i Jaros?awiowi
jacek 13.05.2007, 12:38 z IP:
kicha to jest od lat w twojej g?owie Jebko, czy?by slerozka? w tamtym roku by?a "Goya" i "Queens" szala?em mimo, ?e by?o m?ysto. dzi?ki ?e miasto zaprosi?o Leszcze - do domu to poszed?e? ty - po gadaniu wida? ?e jeste? nieu?yty i g?upi bo 10 000 to sobie mo?esz zaprosi? "Shazz?" Po co pisa? takie pierdo?y. W Jaros?wiu trzeba imprezy du?ej z gwiazdami, chocia? raz do roku.
jacek 13.05.2007, 12:38 z IP:
kicha to jest od lat w twojej g?owie Jebko, czy?by slerozka? w tamtym roku by?a "Goya" i "Queens" szala?em mimo, ?e by?o m?ysto. dzi?ki ?e miasto zaprosi?o Leszcze - do domu to poszed?e? ty - po gadaniu wida? ?e jeste? nieu?yty i g?upi bo 10 000 to sobie mo?esz zaprosi? "Shazz?" Po co pisa? takie pierdo?y. W Jaros?wiu trzeba imprezy du?ej z gwiazdami, chocia? raz do roku.
ciekawski 13.05.2007, 11:32 z IP:
Derri - wyci?gn??as zbyt daleko id?ce wnioski . Jednocze?nie , przyznajesz mi cho? troch? racj? ."Jakie wi?c kryteria maj? przyj?? urz?dasy , aby dogodzi? jak najwi?kszej liczbie ?" - Derri podaj te kryteria (nie ogólniki , lecz konkrety) ,a obiecuj? CI solennie , ?e razem z Tob? b?d? pilnowa? ich wprowadzenia w ?ycie . Oczywi?cie - je?eli b?d? i moimi kryteriami - tu le?y pies pogrzebany . Derri - mój s?siad ma córki w jaki? zespolach MOK - jest wr?cz zbulwersowany (gdyby? s?ysza?a jego wi?zanki) ,?e jego córki tak krótko wyst?powa?y .
saper 13.05.2007, 10:58 z IP:
i tak to pan burmistrz z kopyta wszedl w nowa kadencje ja osobiscie to czekam na dni sieniawy. ostatnio na juwenaliach w rzeszowie by?y lepsze zespo?y a w jarku trzeba by?o kogos zaprosic to tak jakby od niechcenia albo pod siebie moze pan burmistrz lubi takie zespo?y a tak z osobna ciekawe gdzie byl
Derri 13.05.2007, 01:05 z IP:
O ch?opaki znowu zaczynaj?... A by?o ju? prawie dobrze:) UWAGA LUDZIE -CIEKAWSKI BRONI URZ?DNIKÓW!!! Ale wiesz co, w pewnym stopniu masz racj?. Jeszcze si? taki nie narodzi? który by wszystkim dogodzi?. Tylko, ?e trudno znale?? osob?, która wypowie si? pozytywnie o organizacji tego typu "imprezach". Co roku to samo, ?adnej kreatywno?ci, ?adnej inwencji, zero pomys?ów. Zespo?y MOK, jakie? kapele podwórkowe, dr?twe konkursy, nie wspominaj?c o prowadz?cych... I gwiazdy wieczoru, które ju? dawno zgas?y... Przykro to mówi?, ale na niewiele sta? tych ludzi...
ciekawski 12.05.2007, 23:12 z IP:
Olo - nie przeginaj ."Co innego gdy za g?upi? ustaw? winisz jaros?awskiego urz?dnika gminy zusu czy US który siedzi w okienku." .... 1)B??dna decyzja miejscowego dyrektora szpitala zosta?a narzucona ustaw? ? ... 2) Indolencja opieki szpo?ecznej i brak faktycznego zainteresowania prblemem wynika? z ustawy? 3)Decyzje w sprawie dost?pu do przedszkoli narzucaj? ustawy ? 4)Gro?ba cofni?cia dotacji do biletów ulgowych (a nie jak pisa?e? dotacja MZK) narzucona ustaw? ? O tych sprawach dyskutowali?my i jak lew broni?e? UZNANIOWYCH decyzji urz?dników ..... Aktualnie panu Olowi nie zapewniono przyjazdu ulubionego zespo?u i Olo narzeka . "Mamy tutaj tych DECYDENTÓW pod r?ka i mo?na zwróci? im uwag? na to co zrobili i na to co robi?" - o co robi?em ? >>>>Derri - wiem , mo?e nie powinienem (-: Nie lubi? jednak jak kto? odwraca "kota ogonem" i manipuluje , gdy jego osobiste oczekiwania nie zosta?y spelnione .
ciekawski 12.05.2007, 22:56 z IP:
Derri - nie dogodzisz wszystkim -oto co chcia?em g?ównie napisa? . Jednym podobaj? si? Leszcze innym kapela z Gaci . Je?eli chce sie wszystkim dogodzi? , zazwyczaj przynosi to odwrotny skutek . Jakie wi?c kryteria maj? przyj?? urz?dasy , aby dogodzi? jak najwi?kszej liczbie ? Dlatego omijam takie "ludyczne " imprezy szerokim ?ukiem . Co to znaczy "rozrywka na poziomie "? Zobacz jakie tu ataki na tych urz?dasów , gdy nie spe?nili oni - przypominam bardzo rozbie?nych - osobistych oczekiwa? . Pozdrawiam .
ad 12.05.2007, 19:32 z IP:
Tutaj mo?esz wpisa? swój komentarz
Derri 12.05.2007, 12:48 z IP:
"Nie rozumiem tych utyskiwa? - nie potraficie SAMI SOBIE zorganizowa? rozrywki i wypoczynku , tylko liczycie na "masówki" ?" Ciekawski doskonale wiesz, ?e nie w tym problem. S? ludzie, których rzeczywi?cie ten problem nie dotyczy bo d?ugi weekend sp?dzaj? poza miastem, albo (tak ja ja) przyje?d?aj? w d?ugi weekend, ?eby spotka? si? z rodzin? i przyjació?mi poza "majówk?", wi?c to, czy b?d? Leszcze czy Kleszcze maj? w g??bokim powa?aniu. Tylko, ?e s? jeszcze ludzie, których nie sta? na weekend poza miejscem zamieszkania i ich jedyn? rozrywk? w tym czasie jest koncert na Rynku. I maj? prawo oczekiwa? od urz?dników w Ratuszu, ?e zgodnie z tym, co le?y w zakresie ich obowi?zków i za co pobieraj? wynagrodzenie, postaraj? si? i zorganizuj? mieszka?com miasta rozrywk? na poziomie.
Olo 12.05.2007, 11:14 z IP:
Ciekawski w?a?nie na swoim podwórku mamy pole do popisu. Mamy tutaj tych DECYDENTÓW pod r?ka i mo?na zwróci? im uwag? na to co zrobili i na to co robi?. Mo?esz pój?? bezpo?rednio do osoób za to odpowiedzialnych i im nawrzuca?. Co innego gdy za g?upi? ustaw? winisz jaros?awskiego urz?dnika gminy zusu czy US który siedzi w okienku.
ciekawski 12.05.2007, 09:51 z IP:
Olo - urz?dnicy wiedz? lepiej jak si? masz bawi? , jakie zespo?y "powinny" Ci si? spodoba? - koniec kropka (-: Nie rozumiem tych utyskiwa? - nie potraficie SAMI SOBIE zorganizowa? rozrywki i wypoczynku , tylko liczycie na "masówki" ?
stokrotka 11.05.2007, 21:27 z IP:
w ratuszu jest wydzia? kultury, a na jego czele stoi pono? doskona?y organizator...
Śliwa 11.05.2007, 15:33 z IP:
Za promocj? i majówki odpowiada? ostatnio obecny po?al si? Bo?e burmistrz. Tak b?dzie ?a?o?nie wygl?da? ??dzenie Miastem przez ca?? kadencj? i takie b?d? nast?pne majówki. Spo?ecze?stwo ma tak? w?adz? na jak? zas?uguje .....
Derri 11.05.2007, 14:37 z IP:
Pracownicy ratusza chyba wiedz?, ?e maj jest co roku i nast?puje po kwietniu? Wi?c mo?na si? do tego zabra? odpowiednio wcze?nie. Bo je?li impreza jest organizowana "za pi?? dwunasta" to wychodzi kiepska organizacja pracy... Proponuj? odda? organizacj? "majówki" i tym podobnych imprez prywatnej firmie. I nie psu? sobie dalej opinii...
Olo 11.05.2007, 14:33 z IP:
Na miejscu naszych decydentow juz teraz dogadalbym sie z jakims porzadnym zespolem typu Lady Punk , Perfect nawet moga byc ?zy dlatego ,ze wlasnie takie zespoly zapewnia publicznosci dobra zabawe , kazdy zna piosenki tych zespolow. Mam nadzieje ,ze UM zmyje z siebie hanbe z ostatnich majowek.
Olo 11.05.2007, 14:28 z IP:
Derri podejrzewam ,ze problemem nie jest brak pomyslow lecz czas ich realizacji. Porz?dne zespoly zamawia sie dlugo przed planowana impreza a leszcze pewnie byli wzieci w ostatniej chwili z lapanki bo byli jedynym znanym wolnym zespolem.Zapewne nikt nie chcial sobie zepsuc imprezy ich powalonymi piosenkami ktorych prawie nikt nie zna.
jabla 11.05.2007, 14:21 z IP:
Poprostu niem osoby odpowiedzialnej za PR jaros?awia, i znaj?cej si? na rzeczy przeciez promocja z prawdziwego zdarzenia w ratuszu nie istnieje.
jabla 11.05.2007, 14:20 z IP:
Poprostu niem osoby odpowiedzialnej za PR jaros?awia, i znaj?cej si? na rzeczy przeciez promocja z prawdziwego zdarzenia w ratuszu nie istnieje.
Derri 11.05.2007, 14:14 z IP:
Olo ale tak jest za ka?dym razem. Przegl?daj?c co roku program tej "imprezy", a tym bardziej w niej uczestnicz?c ludzi ogarnia zw?tpienie... To jest ?a?osne. Nie wiem z czego to wynika. Albo ludziom którzy przygotowuj? te programy nie chce si?, albo zwyczajnie nie potrafi? zrobi? czego? porz?dnego. I problemem nie s? pieni?dze, tylko raczej brak pomys?ów. Bo na koncercie gwiazdy z pierwszych stron gazet impreza si? nie ko?czy.
Olo 11.05.2007, 13:48 z IP:
Jaros?awska "majówka" to jedna woelka kupa. Urz?d miasta si? skompromitowa?. Juz od tych leszczowatych leszczy lepiej wypadli nasi rodzimi wykonawcy z MOK-u. Leszcze przygotowywa?y sie przez prawie godzine do wystepu co swiadczy o ich profesjonalizmie pozniej beznadziejne piosenki zrobily reszte , masa ludzi poszla do domu. Czy nie lepiej dodac 10 000 zl i zaprosic naprawde dobry zespol? na koniec respect dla gosci z Y-Clan-u super wystep.
Jebka 11.05.2007, 13:26 z IP:
majowki w jaroslawiu od ok 3 lat to kicha... i zawsze sie zdarza "w jaroslawiu" ze ktos nie dojezdza albo sie nagle rozchoruje xD n/c
Jebka 11.05.2007, 13:26 z IP:
majowki w jaroslawiu od ok 3 lat to kicha... i zawsze sie zdarza "w jaroslawiu" ze ktos nie dojezdza albo sie nagle rozchoruje xD n/c
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum