Powstał klub przyjazny maluchom

Autor: 18.11.2016 Nr: 46/2016
Uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie.
Uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie.

2 listopada w Ostrowie w gminie Gać działalność rozpoczął Klub Dziecięcy. To jedna z form opieki nad małym dzieckiem. Od żłobka forma ta różni się między innymi krótszym czasem pobytu dziecka – maksymalnie 5 godzin. Oficjalne otwarcie placówki miało miejsce w czwartek, 10 listopada.

W gminie Gać od kilku lat świetnie działają punkty przedszkolne, prowadzone obecnie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać. Od dwóch lat, również z powodzeniem funkcjonuje żłobek, co do istnienia którego, wielu miało wątpliwości. Od zeszłego roku natomiast swoją drugą młodość w Domu Dziennym Senior Wigor w Białobokach przeżywają osoby starsze. Każda z grup społecznych, szczególnie potrzebująca uwagi i opieki, nie pozostała zostawiona sama sobie. Nawet Wojewoda Podkarpacki, która nie mogła pojawić się na otwarciu Klubu napisała w liście do Wójta Gminy Gać, że to „Gmina przyjazna rodzinie”.

   W uroczystym otwarciu Klubu udział wzięła poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, wicestarosta przeworski Janusz Owsiak, gospodarz gminy – wójt Grażyna Pieniążek wraz z pracownikami Urzędu, radni Gminy Gać z przewodniczącym Lesławem Stańko, dyrektor Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na terenie gm. Gać Elżbieta Machała, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz rodzice.

   Uroczystość rozpoczął występ z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu maluchów z PP „Kraina Uśmiechu” w Ostrowie. Zaśpiewała również Milenka Homa z PP „Bajkolandia” w Gaci, a na instrumencie zagrał Kacper Batycki z Gimnazjum w Dębowie.

Dopiero później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a głos zabrała Wójt, nawiązując do idei powstania kolejnego miejsca opieki nad dziećmi.

Dzisiaj młode mamy idą do pracy, chcą mieć czas dla siebie i nagle okazuje się, że potrzebna jest nam pomoc. Oprócz tej na którą zawsze można liczyć, czyli babć i dziadków, potrzeba pomocy wykwalifikowanej kadry i naprzeciw temu wyzwaniu nasza gmina chciała podążać. Stąd dziś tutaj jesteśmy – mówiła podczas otwarcia Klubu wójt Grażyna Pieniążek.

   Klub powstał w budynku, gdzie mieścił się Dom Kultury, ale niestety, przez długie lata kompletnie zniszczał, stąd wymagał generalnego remontu. Sala Klubu Dziecięcego jest świetnie wyposażona i nowocześnie umeblowana. To miejsce kolorowe i przyjazne dla dzieci. Maluchy mogą korzystać z bezpiecznych zabawek, dzięki którym czują się doskonale w nowym otoczeniu i miło spędzają czas, ucząc się współpracy z rówieśnikami. Za budynkiem powstał nowy plac zabaw.

   Słów gratulacji dla obiektu i sposobu jego zagospodarowania nie szczędzili zaproszeni goście. Do klubu uczęszcza póki co czworo dzieci: Milenka, Kasia, Iza i Lenka. Wójt nie ma wątpliwości, że lada chwila dołączą kolejne, tak jak było w przypadku żłobka, gdzie od jakiegoś czasu istnieje lista rezerwowa. Czynny jest w godz. 8.30–13.30.  Koszt pobytu dziecka w nim to 150 zł i koszt wyżywienia.

   Klub Dziecięcy powstał przy wsparciu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” – dofinansowanie w wys. 271,2 tys. zł, a dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosło 91,5 tys. zł. Koszt po stronie gminy to 59 tys. zł.

   Obiekt do południa będzie służył dzieciom i ich rodzicom, a po południu i w weekendy ma służyć lokalnemu społeczeństwu. W budynku będzie miało siedzibę miejscowe KGW.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum