Na ścieżce wiedzy

Autor: 09.12.2016 Nr: 49/2016
Pierwsza lekcja przyrody na nowo otwartej ścieżce edukacyjnej w Urzejowicach.
Pierwsza lekcja przyrody na nowo otwartej ścieżce edukacyjnej w Urzejowicach.

Jak obliczyć wiek drzewa i sprawdzić ph wody w zbiorniku? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć będąc uczestnikiem lekcji przyrody i wędrując Terenową Ścieżką Edukacyjną w Urzejowicach. Jej otwarcie odbyło się w ostatnich dniach listopada. To część realizowanego projektu pt. „Działania ekologiczno-przyrodnicze” przy Zespole Szkół w Urzejowicach”.

Ścieżka dydaktyczna „EKO-STAW” znajduje się w zabytkowym, podworskim parku Urzejowic, istniejącym od 200 lat. Współcześnie jest on miejscem rekreacji i odpoczynku ludzi, miejscem zamieszkania ptaków, ryb w stawie i wielu zwierząt. W otwarciu ścieżki edukacyjnej i w pierwszej zarazem niezwykłej lekcji przyrody udział wzięli: wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z pracownikami urzędu, prezes WFOŚiGW Mariusz Król, radni Stanisław Pieniążek i Zbigniew Wąsacz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Orzechowska-Haftek, emerytowana dyrektor szkoły Maria Stącel, a także obecni nauczyciele oraz uczniowie. Lekcję przyrody poprowadzili zaś autorzy projektu Dariusz Stącel i Magdalena Słysz.

   Ścieżka edukacyjna została podzielona na 8 stanowisk wyposażonych w tablice informacyjne, znajdziemy tutaj także pomniki przyrody, zabytkowe kapliczki, pałac Turnauów, a nawet legendarny „kamień zakochanych”.

Ścieżka dydaktyczna to niezastąpiony sposób na realizację aktywnych metod edukacyjnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą – przekonuje Agata Bróż, dyrektor Zespołu Szkół w Urzejowicach – Celem, który nam przyświecał w realizacji projektu i budowy ścieżki dydaktycznej było zapoznanie dzieci i młodzieży z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi zabytkowego parku rodziny Turnauów, a także rozbudzenie zainteresowania najbliższym środowiskiem, poprzez bezpośredni kontakt z naturą, obserwację otaczającej przyrody, a także zapoznanie z problemami i sposobami ochrony przyrody w parku i nad stawem.

   Realizacja ścieżki dydaktycznej podniesie wiedzę dotyczącą funkcjonowania ekosystemu stawu i parku, ma także zachęcić uczniów do działań ekologicznych. W ramach projektu oprócz wspomnianej ścieżki, doposażona została pracownia biologiczno-przyrodnicza w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny sprzęt do badań. Podjęto również działania w kierunku organizacji akcji informacyjnych i kampanii społecznych, upowszechniających wiedzę na temat różnorodności biologicznej oraz zorganizowano konkurs ekologiczny. W planach jest założenie koła naukowego pasjonatów przyrody, gdzie uczniowie będą podejmować działania na rzecz środowiska naturalnego.

   Budowa ścieżki została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gminę Przeworsk i Zespół Szkół w Urzejowicach.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum