Muzycy podsumowali rok

Autor: 16.12.2016 Nr: 50/2016
Koncert Orkiestry Dętej OSP podczas spotkania podsumowującego miniony rok jej działalności.
Koncert Orkiestry Dętej OSP podczas spotkania podsumowującego miniony rok jej działalności.

W niedzielę, 4 grudnia, w Domu Strażaka w Gaci odbyło się po raz dziesiąty spotkanie z okazji święta patronki muzyki, św. Cecylii. To okazja do podsumowania działań Orkiestry Dętej OSP w Gaci w danym roku.

Uroczystość poprzedziła Msza św. dziękczynna w intencji zespołu, zmarłych muzyków oraz ich rodzin, a także z prośbą o błogosławieństwo w dalszej działalności orkiestry i muzyków zespołu.

   Druga część uroczystości odbyła się w Domu Strażaka, gdzie kierownik Orkiestry Dętej i wiceprezes OSP w Gaci Dariusz Homa przywitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury i Zbigniew Kuźniar, członek ZG ZOSP RP i wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie Wiesław Kubicki, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, przedstawiciele służb mundurowych szczebla powiatowego, dyrektor ds. Orkiestr PZChiO Oddział w Rzeszowie Marek Kosior, prezes orkiestry Stanisław Zając oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji.

   Wszyscy zebrani następnie wysłuchali sprawozdania z działalności zespołu.

Rok 2016 jest 27 rokiem działalności orkiestry, która dziś wystąpi przed państwem 686 raz w swojej historii – mówił dh D. Homa. – Za nami próby, warsztaty doskonalące, a także występy, polegające na oprawie muzycznej licznych uroczystości w gminie, powiecie i województwie, jak również udział w przeglądach. W zestawieniu najlepszych 60 orkiestr w kraju, znaleźliśmy się na 23. miejscu.

   Spotkanie było okazją do podziękowania członkom orkiestry za poświęcony czas, osobom wspierającym, przyjaciołom zespołu i sponsorom. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali niezwykłą jakość artystyczną wystąpień, a także muzyczną promocję wsi i regionu. Spotkanie było również okazją do uhonorowania „Medalem 25-lecia Orkiestry” druha W. Kubickiego, Mariusza Grudnia oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

   Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Gać pod batutą Stanisława Zająca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane