„Wśród nocnej ciszy”

Autor: bk 22.12.2016 Nr: 51/2016
„Wśród nocnej ciszy”

Jarosławscy i przemyscy kolędnicy przynieśli Światełko Pokoju do Betlejem, przysiółka wsi Rudołowice. Na wędrowców, jak co roku czekali mieszkańcy, którzy przygotowali symboliczną szopkę oraz poczęstunek dla strudzonych drogą.

Kolędnikom, którzy pieszo przeszli z Jarosławia do Betlejem, przewodniczył tradycyjnie Jacek Marian Hołub, który wcielił się w rolę bożonarodzeniowego osła. Również pozostali kolędnicy przebrani byli za biblijne postaci.

   Na miejscu odbyło się odczytanie fragmentu pisma świętego, przekazanie mieszkańcom Światełka Betlejemskiego oraz wspólne kolędowanie. Wśród kolędników znaleźli się m.in. ks. Mirosław Mateja, proboszcz rudołowickiej parafii, a także Mariusz Baran, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic, które wraz z mieszkańcami było współorganizatorem spotkania w Betlejem.

   W tym roku, po raz pierwszy do Betlejem przywędrowali również pielgrzymi z Przemyśla.

Komentarze
Popularne