Podsumowanie kadencji ZOSP

Autor: bk 22.12.2016 Nr: 51/2016
Podsumowanie kadencji ZOSP

Powiatowy Oddział Związku Ochotniczych Starży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu podsumował cztery lata działalności strażaków ochotników z naszego terenu. Spotkanie poświęcone było również wyborowi nowych władz oddziału.

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu odbył się w sobotę, 10 grudnia w Chorzowie. Spotkali się podczas niego przedstawiciele i delegaci poszczególnych jednostek z terenu gmin naszego powiatu.

   Podsumowania działalności ZOSP w latach 2012 – 2016 dokonał prezes oddziału Stanisław Górski. Podkreślał on, że w 77 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej służy blisko 3,4 tys. strażaków, którzy dysponują w sumie 88 samochodami pożarniczymi. Prezes dokonał porównania liczby zdarzeń w poszczególnych gminach, a także liczby wyjazdów poszczególnych jednostek. Podkreślał, że głównymi przyczynami pożarów są dziś: nieostrożność i zaprószenie ognia niedopałkami papierosów, wypalanie suchych traw czy wadliwe urządzenia elektryczne.

   Podkreślał również, że dzięki inwestycjom w sprzęt oraz szkoleniom strażaków OSP ciągle podnoszą swoje możliwości i gotowość w niesieniu pomocy mieszkańcom.

   Poza podsumowaniem kończącej się kadencji, podczas spotkania odbyły się również wybory nowego prezydium Oddziału. Prezesem ponownie został Stanisław Górski, wiceprezesami: Bożena Gmyrek oraz Tomasz Kotliński; skarbnikiem Wiesław Pirożek; kronikarzem Marian Romanik; członkami prezydium natomiast Tadeusz Chyżan, Krzysztof Brudek oraz Paweł Szykuła.

   Wśród gości uczestniczących w sobotnim spotkaniu znaleźli się m.in.: Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm RP; Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski; Józef Szkoła, wicestarosta oraz Wiesław Kubicki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Komentarze
Popularne
Komentowane