Wszyscy radni poparli budżet

Autor: bk 20.01.2017 Nr: 3/2017
Wszyscy radni poparli budżet
Fot. ug

Tegoroczny budżet Gminy Pawłosiów wynosił będzie ponad 27 mln zł. Uchwałę określającą plan dochodów i wydatków Rada Gminy Pawłosiów przyjęła jednogłośnie jeszcze w „starym roku”.

Sesja budżetowa w Gminie Pawłosiów odbyła się w czwartek, 29 grudnia 2016 r. Radni procedując nad projektem budżetu zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Stałych Rady. Następnie głosując nad przyjęciem budżetu radni, w pełnym 15-osobowym składzie rady, jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem planu finansowego. Określili oni tym samym tegoroczny plan dochodów na kwotę ponad 27,7 mln zł. Po stronie wydatków zapisano ponad 27,1 mln zł, z czego blisko 1 mln zł to kwota przeznaczona na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

   Jak podkreślał Mariusz Reń, wójt Gminy Pawłosiów, gmina stara się o uzyskanie środków zewnętrznych, wnioski w tej sprawie zostały już przygotowane i złożone. W przypadku przyznania dofinansowania w ciągu roku kolejne inwestycje zostaną wprowadzone do budżetu.

   Już teraz znalazły się w nim środki dotyczące inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, drogową, kulturalną i sportową.

Wśród największych grup wydatków znalazły się m.in. te związane z oświatą i wychowaniem (blisko 7,4 mln zł), pomocą społeczną i wsparciem rodzin (łącznie ponad 9,7 mln zł), gospodarką komunalną i ochroną środowiska (ok. 2,1 ml zł), transportem i łącznościa (ok. 800 tys. zł).

Nieco ponad 200 tys. zł podzielone zostało między miejscowości Gminy w ramach tzw. funduszu sołeckiego.

   Jak podkreślał Wójt przyjęty przez Radę budżet jest zrównoważony i pozwala na bezpieczne funkcjonowanie Gminy i wypełnianie wszystkicj jej zadań zgodnie z długofalową strategią rozwoju.

   Podczas sesji radni uchwalili również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłosiów na lata 2017 – 2022, upoważnili także Wójta do złożenia koncepcji projektu do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020.

   Po części roboczej odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym poza Wójtem, pracownikami Urzędu Gminy i podległych mu jednostek, radnymi i sołtysami uczestniczyli m.in.: ks. dziekan Jan Jagustyn oraz Tadeusz Wojtuń, honorowy wójt Gminy Pawłosiów. Zebranych w świąteczny nastrój wprowadził występ jasełkowy w wykonaniu dzieci z teatru „Niespodzianka” z Wierzbnej.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum