23 mln zł budżetu

Autor: bk 20.01.2017 Nr: 3/2017
23 mln zł budżetu
Fot. ug

Wśród samorzadów, które uchwaliły tegoroczne budżety jeszcze w 2016 r. znalazła się m.in. Gmina Roźwienica, która w bieżącym roku do zagospodarowania mieć będzie nieco ponad 23 mln zł. Blisko 720 tys. zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na inwestycje.

Rada Gminy Roźwienica obradowała w czwartek, 29 grudnia 2016 r. Głównym punktem sesji była procedura uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Tomasza Kotlińskiego, wójta Gminy plan finansowy. Pozytywne były również opinie Komisji Stałych Rady. Później nastapiło głosowanie nad uchwałą budżetową, której przyjęcie poparli wszyscy radni.

   Rada Gminy ustaliła w ten sposób plan finansowy, który zakłada dochody na poziomie 23,3 mln zł. Wydatki natomiast opiewają na nieco ponad 23,1 mln zł (z czego ok. 22,4 mln zł to wydatki bieżące, niemal 718 tys. zł wydanych zostanie natomiast na wydatki majątkowe). Wśród największych grup wydatków znalazły się tradycyjnie te związane z oświatą i wychowaniem ( ok. 8,2 mln zł), a także pomocą społeczną i wsparciem rodzin (łącznie ok 8,9 mln zł). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną ponad 1,1 mln zł. Na transport i łączność przeznaczono w tym roku ok. 133 tys. zł, a na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne ok. 164 tys. zł.

   W budżecie zapisano również środki tzw. budżetu sołeckiego. Łącznie jest to kwota blisko 250 tys. zł (Bystrowice – ok. 21 tys. zł; Cząstkowice – ok. 20 tys. zł; Chorzów – ok. 14 tys. zł; Czudowice – ok. 13 tys. zł; Mokra – ok. 14 tys. zł; Roźwienica – ok. 27 tys. zł; Rudołowice – ok. 29 tys. zł; Tyniowice – ok. 20 tys. zł; Węgierka – ok. 29 tys. zł; Więckowice – ok. 12 tys. zł; Wola Roźwienicka – ok. 22 tys. zł; Wola Węgierska – ok. 24 tys. zł).

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum