Prawie 6 mln zł na inwestycje

Autor: 27.01.2017 Nr: 4/2017
Rada Miejska z Kańczudze opowiedziała się za budżetem jednogłośnie.
Rada Miejska z Kańczudze opowiedziała się za budżetem jednogłośnie.

18 stycznia podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kańczuga, radni poparli uchwałę budżetową na 2017 rok.

Radni procedując nad projektem budżetu zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, następnie głosując w pełnym, 15-osobowym składzie, jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem planu finansowego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

   Dochody budżetu zaplanowane zostały na kwotę 46,1 mln zł, natomiast wydatki 48 mln zł. Deficyt budżetu w kwocie 1,9 mln zł zostanie pokryty długoterminowymi kredytami i pożyczkami. Miasto i Gmina Kańczuga stara się o uzyskanie środków zewnętrznych, stąd kwota dochodów w ciągu roku ulegnie zmianie. Budżet w przyjętej formie pozwala nie tylko na bezpiecznie funkcjonowanie miasta i gminy oraz wypełnia wszystkie zadania wynikające z długofalowej strategii rozwoju.

   W tegorocznym budżecie aż 5,9 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje. Wśród najważniejszych są: budowa hali sportowej w Łopuszce Wielkiej – kwota na ten rok 1,7 mln zł, budowa kanalizacji w Siedleczce – II etap, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, budowa kanalizacji sanitarnej w Rączynie – I etap, od Pantalowic kolektor tłoczny 3-4 przepompownie i ok. 8 km wewnątrz wioski z odgałęzieniami, aż do szkoły.

Na modernizację dróg publicznych samorząd wyda 780 tys. zł, w tym na drogi gminne 655 tys. zł; modernizacja oświetlenia ulicznego pochłonie 80 tys. zł, budowa boisk o sztucznej nawierzchni 80 tys. zł, modernizacja dachu na przedszkolu w Sieteszy 63 tys. zł, projekt i budowa studni głębinowej dla SUW w Łopuszce Małej oraz przebudowa  sieci wodociągowych w Pantalowicach 85 tys. zł, głęboka modernizacja energetyczna budynków 1,1 mln zł w tym ok. 800 tys. zł dotacji, rozszerzenie dostępu do e-usług „Cyfrowe gminy” – 340 tys. zł, budowa kaplicy cmentarnej w Pantalowicach – I etap – 100 tys. zł (całkowity koszta zadania ok. 260 tys. zł) i projekt pod uzbrojenie nowych terenów pod zabudowę dla stu działek o pow. 23 hektarów w I etapie przy bocznej ul. Węgierskiej 60 tys. zł.

   Samorząd udzieli także dotacji na remont zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła w Kańczudze 70 tys. zł, remont zabytkowego kościoła i kaplicy cmentarnej w Sieteszy 40 tys. zł oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie przy XX-wiecznym prospekcie organowym w kościele w Pantalowicach.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum