8 milionów na inwestycje

Autor: bk 03.02.2017 Nr: 5/2017

Radni Rady Gminy Laszki zdecydowali o przyjęciu budżetu gminy na rok 2017. W głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za planem finansowym zakładającym wydatki na poziomie ponad 33 mln zł, z czego blisko 8 mln zł to wydatki przewidziane na inwestycje.

Sesja budżetowa Rady Gminy Laszki odbyła się we wtorek, 29 grudnia 2016 r. Radni zapoznali się z opiniami Regionalne Izby Obdrachunkowej dotyczacej projektów budżetu na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2021. W obydwu przypadkach RIO pozytywnie wypowiedziała się na temat finansowych planów samorządu.

   Następnie nad zaproponowanym przez wójta, Stanisława Gonciarza projektem uchwały pochylili się radni, przyjmując go jednogłośnie. Wyrażając tym samym zgodę na określenie dochodów budżetu gminy na kwoę ponad 28,6 mln zł. Po stronie wydatków gminy na bieżący rok zapisano kwotę ponad 33,1 mln zł. Oznacza to, że deficyt budżetu Gminy Laszki wyniesie w tym roku blisko 4,5 mln zł. Jest on związany z wysokim planem dotyczącym inwestycji, które gmina ma zamiar wykonać w tym roku. Wśród wydatków majątkowych, określonych na ok. 7,9 mln zł, główne inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Laszkach i Miękiszu Starym oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Laszkach i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, to projekty planowane do wykonania z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

   Wśród głównych grup wydatków tegorocznego budżetu Gminy Laszki znalazły się m.in.: oświata i wychowanie, na które przeznaczone zostało ok. 10,75 mln zł (w tym 1,8 mln zł na wspomniane wcześniej termomodernizacje); pomoc społeczna i wydatki związane ze wsparciem rodziny to wydatki ok. 10,2 mln zł. Kolejne ponad 6,5 mln zł to wydatki wziązane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (5,6 mln zł przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i ponad 520 tys. zł na gospodarkę odpadami). Ponad 960 tys. zł gmina planuje przeznaczyć na zadania związane z transportem i łącznością. Zostaną one w dużej mierze spożytkowane na modernizacje dróg gminnych i dotację na remonty dróg powiatowych biegnących przez teren gminy. Niemal 320 tys. zł gmina przeznaczy w tym roku na kulturę fizyczną; 210 tys. zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego; natomiast ok. 110 tys. zł zarezerwowane zostało na wydatki związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

   Jak co roku gmina ustanawia tzw. fundusz sołecki. W tym roku jest to łącznie kwota w wysokości niemal 260 tys. zł. Sołectwo Bobrówka otrzyma ok. 19 tys. zł; Bukowina ok. 12 tys. zł; Charytany ok. 16,5 tys. zł; Czerniawka ok. 10 tys. zł; Korzenica ok. 19 tys. zł; Laszki ok. 29 tys. zł; Miękisz Stary ok. 21 tys. zł; Miękisz Nowy ok. 25 tys. zł; Tuchla ok. 16 tys. zł; Wietlin wieś ok. 29 tys. zł; Wietlin Pierwszy ok. 10 tys. zł; Wietlin Osada ok. 10,5 tys. zł; Wietlin Trzeci ok. 15,5 tys. zł; Wysocko ok. 24 tys. zł.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum