Nie chcą hałasu od autostrady

Autor: 03.02.2017 Nr: 5/2017
Mieszkańcy, którym bliski jest temat hałasu od autostrady przyszli na spotkanie, by zapoznać się z propozycją zmian ustawy.
Mieszkańcy, którym bliski jest temat hałasu od autostrady przyszli na spotkanie, by zapoznać się z propozycją zmian ustawy.

W minioną niedzielę, 29 stycznia, w Wiejskim Domu Kultury w Gorliczynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie inicjatywy obywatelskiej „Stop Hałasowi od Autostrady”, proponującej projekt ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony przed hałasem. W spotkaniu uczestniczył radny Miasta Przeworska Stanisław Wajda, sołtys Tadeusz Drabik oraz mieszkańcy Gorliczyny i Świętoniowej.

Sama inicjatywa wyszła od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wiedzy WiR-Kopernik z Czarnej (pow. łańcucki), gdzie mieszkańcy bardzo odczuli niedogodności bliskiego sąsiedztwa oddanej w lipcu do użytku autostrady Rzeszów-Jarosław, gdzie brak wystarczających zabezpieczeń przed hałasem, co zresztą spowodowała niechlubna zmiana dopuszczalnych norm hałasu z 2012 roku. Jego przedstawiciele chcą złożyć w sejmie projekt ustawy obniżający normy hałasu. W konsekwencji ma to gwarantować mieszkańcom domów sąsiadujących z autostradami, obwodnicami miast oraz trasami szybkiego ruchu, montaż ekranów dźwiękochłonnych. Działacze stowarzyszenia zbierają 100 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską.

Wiemy, że GDDKiA działa zgodnie z przepisami, a liczba ekranów akustycznych jest dostosowana do obowiązujących przepisów i trudno mieć o to pretensje. Dlatego chcemy zmiany przepisów, które zaostrzą normy i ochronią nas przed hałasem. Te powinny zostać dostosowane do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co istotne, projekt ustawy przewiduje wykup nieruchomości w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia przed hałasem – mówił Łukasz Belter, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

   Podkreślał również, że osoby mieszkające przy drogach szybkiego ruchu są narażone na ciągły i nieustanny huk tysięcy pojazdów dziennie, co nie pozostaje obojętne dla ich zdrowia.

Nie jesteśmy i nie będziemy przeciwnikami budowania dróg, ale nie chcemy, by oszczędzano tutaj kosztem zdrowia ludzi, a konstytucja gwarantuje nam przecież prawo do ochrony zdrowia. Budujmy i oddawajmy do użytku drogi, ale koniecznie z barierami dźwiękochłonnymi – zaznaczył.

   Temat hałasu od autostrady jest bliski mieszkańcom Gorliczyny czy Świętoniowej, część z nich mieszka kilkadziesiąt metrów od autostrady, stąd w pełni popierają inicjatywę. Chętnie mówili o tym problemie i dyskutowali.

Największy ruch jest od czwartku do niedzieli, huk niesamowity, a ja mieszkam zaledwie 13 metrów od autostrady i wiem, co oznacza takie sąsiedztwo – mówiła jedna z kobiet.

   Akcja objęła swoim zasięgiem wiele miejsc w Polsce, więc organizatorzy widzą światełko w tunelu, że ich działanie jest realne. Mieszkańcy Gorliczyny odebrali karty, gdzie będzie można się podpisywać. Na stronie www.wirkopernik.pl, inicjatorzy akcji również udostępnili karty, które można wydrukować i wesprzeć zbiórkę podpisów pod wnioskiem o zmiany oraz dowiedzieć się więcej o całej akcji. Projekt ustawy ma trafić na ręce Marszałka Sejmu.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane