Poparli budżet

Autor: 10.02.2017 Nr: 6/2017

Rada Gminy Gać przyjęła najwyższy kwotowo, prorozwojowy budżet ostatnich lat. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 22,8 mln zł, a wydatki określono na kwotę 25,8 mln zł.   

   Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą  8,4 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta kredytami i pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z  udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

   W dziale transport i łączność wydatki sięgną 3,5 mln zł, gospodarka mieszkaniowa to wydatki rzędu 5 mln zł, administracja publiczna 2,2 mln zł, gospodarka komunalna 1,1 mln zł, kultura oraz sport 412 tys. zł. Nakłady na oświatę i wychowanie wyniosą 4,9 mln zł, pomoc społeczna 809 tys. zł, rodzina 6 mln zł, ochrona przeciwpożarowa 76 tys. zł.

Jest to jeden z najbardziej odważnych, prorozwojowych budżetów w historii Gminy Gać. Obejmuje realizację wielomilionowych inwestycji – podkreśla wójt Grażyna Pieniążek.

   Do najważniejszych, tegorocznych inwestycji należą: przebudowa drogi gminnej Gać- Rogóżno 1,3 mln zł, przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać – inwestycja objęta PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1,8 mln zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. budynek Szkoły Podstawowej w Białobokach, Zespołu Szkół w Gaci, Zespołu  Szkół w Dębowie, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury 4,6 mln zł czy budowa nowych punktów oświetleniowych 110 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum