Ptasia grypa zaatakowała

Autor: 10.02.2017 Nr: 6/2017
W Siennowie w gm. Zarzecze odnotowano trzecie na Podkarpaciu ognisko ptasiej grypy. Teren gospodarstwa został oznaczony przez służby weterynaryjne. Przez kilka dni trwały tam czynności dezynfekcyjne.
W Siennowie w gm. Zarzecze odnotowano trzecie na Podkarpaciu ognisko ptasiej grypy. Teren gospodarstwa został oznaczony przez służby weterynaryjne. Przez kilka dni trwały tam czynności dezynfekcyjne.

W Siennowie w gminie Zarzecze służby weterynaryjne potwierdziły trzeci w województwie podkarpackim przypadek wystąpienia ogniska ptasiej grypy.

Potwierdziło się wystąpienie ogniska grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym, w którym utrzymywano 125 sztuk drobiu różnych gatunków, tj. kury, kaczki i gęsi.

Badanie próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa w dniu 30 stycznia, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach i w ciągu 24 godzin znany był jego wynik – informuje zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Janusz Ciołek. – Służby weterynaryjne wdrożyły w tym gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.

   W związku z wystąpieniem choroby zostało wydane stosowne rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego (3 km od ogniska choroby) i zagrożonego (co najmniej 10 km od ogniska) wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie objęło swoim zasięgiem powiat przeworski oraz powiat jarosławski. Warto się z nim dokładnie zapoznać.

Jest to trzecie ognisko na teranie województwa podkarpackiego. Poprzednie dwa ogniska, w Wapowcach w gm. Przemyśl oraz w Krośnie zostały wygaszone – podkreśla J. Ciołek.

   Wyjaśnia również, że ptasia grypa to choroba wirusowa i może występować nawet do kwietnia. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt, np. przez wodę do picia, z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Jak udało nam się ustalić, w niedalekim sąsiedztwie gospodarstwa w Siennowie znajduje się wodopój, z którego korzystają dzikie kaczki.

   Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek bądź utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie czy biegunka. Objawy te powinny wzbudzić u hodowców alarm. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. W celu zachowania ostrożności należy przestrzegać zasad bioasekuracji, m.in. nie należy karmić drobiu na zewnątrz budynków, nie poić drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą, do której dostęp mają dzikie ptaki, zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt, stosować odzież ochronną i utrzymywać higienę. Za nieprzestrzeganie zaleceń grożą sankcje.

   Wirus podtypu HPAI/H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw, gdzie hodowane jest ptactwo.

Komentarze
Popularne