Przygotowują się na reformę systemu oświaty

Autor: md 10.02.2017 Nr: 6/2017
Zespół, którego celem jest sprawne przeprowadzenie jarosławskich szkół podstawowych i gimnazjów przez proces zmian wynikających z planowanej reformy oświaty, spotkał się po raz pierwszy w poniedziałek, 23 stycznia.
Zespół, którego celem jest sprawne przeprowadzenie jarosławskich szkół podstawowych i gimnazjów przez proces zmian wynikających z planowanej reformy oświaty, spotkał się po raz pierwszy w poniedziałek, 23 stycznia.
Fot. UM

Minister Edukacji Narodowej zaplanowała likwidację gimnazjów i powołanie ośmioklasowych szkół podstawowych, ale za przystosowanie szkół do tych zmian odpowiadają samorządy. W czwartek, 16 stycznia Burmistrz Jarosławia powołał 11-osobowy zespół, którego zadaniem będzie reorganizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Wypracował on już trzy warianty reorganizacji jarosławskich szkół.

Zadaniem 11-osobowego zespołu jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie systemu oświaty i sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Jarosławia, zgodnie z zapisami reformującego system oświaty rządowego projektu ustawy Prawo Oświatowe. Przez niespełna miesiąc intensywnej pracy przygotuje też projekt uchwały, który zostanie przedłożony na najbliższą sesję Rady Miasta – wyjaśnia Małgorzata Młynarska z Kancelarii Burmistrza Miasta.

   W skład zespołu zadaniowego ds. reorganizacji placówek oświatowych wchodzi trzech reprezentantów Urzędu Miasta Jarosławia; trzech radnych Rady Miasta Jarosławia, wchodzących w skład Komisji Oświaty; dwóch pracowników Zakładu Pedagogiki Instytutu Humanistycznego miejscowej uczelni; dwóch dyrektorów szkół oraz pracownik administracji szkolnej.

   Zespół wypracował już trzy warianty reorganizacji jarosławskich placówek oświatowych. Pierwszy projekt zakłada przekształcenie PG nr 2 w SP nr 2 z oddziałami gimnazjalnym, które polegałoby na przeniesieniu części oddziałów klas III (do IV) oraz klas VI (do klas VII) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 ze SP nr 4 i uruchomieniu naboru do klasy pierwszej SP nr 2 od roku szkolnego 2017/2018, a także włączeniu PG nr 4 w strukturę SP nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi i przeniesienie SP nr 11 (być może częściowe) do budynku ZSO.

   Druga propozycja polega na włączeniu PG nr 2 w strukturę SP nr 11 i przeniesienie SP nr 11 (być może częściowe) do budynku PG nr 2, a także włączenie PG nr 4 w strukturę SP nr 4. Nauka uczniów SP nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi odbywałaby się w budynku dotychczasowym i budynku ZSO.

   Zgodnie z trzecią koncepcją PG nr 4 zostałoby przekształcone w SP nr 12 z oddziałami gimnazjalnymi poprzez przeniesienie części oddziałów klas III (do IV) oraz klas VI (do klas VII) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 ze SP nr 4 i uruchomienie naboru do klasy pierwszej SP nr 12 od przyszłego roku szkolnego; PG nr 2 zostałoby włączone w strukturę SP nr 11, zaś SP nr 11 zostałaby przeniesiona (być może częściowo) do budynku PG nr 2.

   Wyodrębniono także cztery elementy wspólne dla wszystkich wariantów, a mianowicie: przekształcenie PG nr 1 w SP nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi, które polegałoby na przeniesieniu części oddziałów klas III (do IV) oraz klas VI (do klas VII) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 ze SP nr 10 i uruchomienie naboru do klasy pierwszej SP nr 1 od przyszłego roku szkolnego; włączenie PG nr 3 w strukturę SP nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi; przekształcenie ZS im. Jana Pawła II w SP nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi oraz przekształcenie sześcioletniej SP nr 7 i SP nr 9 w ośmioletnie szkoły podstawowe.

   Rozwiązanie, które pozwoli w optymalny sposób wdrożyć podpisaną już przez Prezydenta RP reformę oświaty, ma zostać wypracowane przez zespół do połowy lutego.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum