114 osób bezdomnych

Autor: md 17.02.2017 Nr: 7/2017
Jarosławskie ogródki działkowe patrolowali policjanci i strażnicy miejscy, zaś koordynatorem badania liczby bezdomnych na terenie naszego miasta była Barbara Kwaśniak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
Jarosławskie ogródki działkowe patrolowali policjanci i strażnicy miejscy, zaś koordynatorem badania liczby bezdomnych na terenie naszego miasta była Barbara Kwaśniak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

W nocy z 8 na 9 lutego odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Osoby bez dachu nad głową liczono także na terenie Jarosławia i Przeworska. W sumie ujawniono 114 takich osób – 77 mężczyzn i 37 kobiet. Wszyscy przebywali na terenie Jarosławia.

Na terenie Jarosławia liczenie odbywało się zarówno w placówkach instytucjonalnych, gdzie przebywają osoby bezdomne (schroniska, szpitale), jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych (parki, ogródki działkowe, pustostany, baraki, altany), do których skierowane zostały patrole policji i straży miejskiej.

   Ustalono, że na terenie Jarosławia przebywało w tym czasie 114 osób bezdomnych (77 mężczyzn i 37 kobiet). 111 osób zlokalizowano na terenie placówek instytucjonalnych, z czego 66 mężczyzn spędziło tę noc w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sanowej 11 w Jarosławiu; 36 kobiet – w Schronisku dla Bezdomnych i Samotnych Kobiet przy ul. Jasnej 4 w Jarosławiu oraz 9 mężczyzn – w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu nie przebywał ani jednej pacjent bez stałego miejsca zamieszkania.

    Policjanci i strażnicy miejscy odnaleźli także 3 osoby bezdomne, które przebywały poza takimi placówkami. 2 osoby (mężczyzna i kobieta) zamieszkiwały w prowizorycznym budynku na terenie ogródków działkowych przy ul. Na Blichu, zaś 1 mężczyzna pomieszkiwał w pustostanie przy ul. Zwierzynieckiej.

   Na całe szczęście na terenie miasta nie ujawniono ani jednego przypadku bezdomności dziecka.

   Dla porównania, w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku w schroniskach przebywało 76 osób (61 mężczyzn i 15 kobiet); w SP ZOZ i COM – 17 osób (14 mężczyzn i 3 kobiety), zaś w miejscach niemieszkalnych ujawniono 7 osób (6 mężczyzn i 1 kobietę). W sumie tej nocy na terenie Jarosławia przebywało 100 osób bezdomnych.

 

Także w Przeworsku policjanci wraz ze strażnikami miejskim patrolowali w godzinach nocnych pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe, dworce, czyli miejsca gdzie potencjalnie mogłyby przebywać osoby bezdomne. Podczas działań mundurowi nie ujawnili żadnej osoby potrzebującej pomocy.

 Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych, nadzorowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbywają się co dwa lata w okresie zimowym i mają na celu ustalenie skali problemu. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród bezdomnych przeprowadzano ankiety. Pozwolą one ustalić podstawowe cechy sytuacji respondentów, m.in. wiek, płeć, okres bezdomności, przyczyny, źródła dochodów oraz obszary wymagające wsparcia. Otrzymane wyniki pozwolą na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska.

 

Policja apeluje!

 

Nie bądźmy obojętni wobec osób bezdomnych. Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. W przypadku zauważenia bezdomnego zadzwoń na numer alarmowy 997 lub 112 i wskaż miejsca, gdzie taka osoba przebywa.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum