Oczekiwany łącznik

Autor: bk 24.02.2017 Nr: 8/2017 1
Przebudowa poprawi stan drogi, a budowa chodników znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych, którzy często korzystają z ul. Pawłosiowskiej.
Przebudowa poprawi stan drogi, a budowa chodników znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych, którzy często korzystają z ul. Pawłosiowskiej.

Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoli Powiatowi Jarosławskiemu na rozwiązanie kilku problemów jedną dużą inwestycją. Ponad 11,6 mln zł pozwolić ma na powstanie łącznika między węzłem autostrady A4, a Jarosławiem. W ten sposób poprawiona zostanie droga przebiegająca przez Pawłosiów, ul. Pawłosiowska w Jarosławiu, a na niebezpiecznym skrzyżowaniu powstanie rondo.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jarosławiu podpisali w  Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę na sfinansowanie budowy łącznika między miastem Jarosław, a autostradą A4. Powiatowa inwestycja dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej (RPO 2014-2020). Całkowity koszt jej realizacji wynieść ma ok. 11,6 mln zł, z czego środki zewnętrzne to blisko 9,9 mln zł.

   Odcinek, który objęty zostanie pracami rozpoczyna się w Jarosławiu od ul. Pawłosiowskiej (od wiaduktu kolejowego). W ramach jej przebudowy jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie również chodnik dla pieszych. Nową nawierzchnię zyska także odcinek drogi powiatowej 1725R biegnący przez Pawłosiów. Wzmocnione zostaną pobocza tej drogi, tam gdzie to konieczne jezdnia zostanie poszerzona i wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Inwestycja pozwoli także na budowę chodników w tej miejscowości. Będzie to niejako dokończenie wcześniejszych prac prowadzonych na tej drodze wspólnie przez powiat i Gminę Pawłosiów.

 

Większy komfort i bezpieczeństwo

Przebudowane zostanie również niebezpieczne skrzyżowanie na styku tych dwóch dróg. W miejscu, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych powstanie rondo.

– Przez ten projekt chcemy poprawić powiązania komunikacyjne naszego powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4 oraz oczywiście zwiększyć komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego tamtej drogi, z wybudowaniem tak potrzebnego ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką i dalej na Pawłosiów – mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Cieszę się tym bardziej, bo na całym Podkarpaciu w ramach tego konkursu zakwalifikowano tylko 6 projektów do dofinansowania, a nasz znalazł się na czwartym miejscu – dodaje.

   W ten sposób gruntownie przebudowany zostanie ok. 4,8 km drogi powiatowej nr 1725R, który służy wielu mieszkańcom miasta i powiatu. Droga oraz skrzyżowanie z tzw. małą obwodnicą nie tylko komunikuje sporą część Gminy Pawłosiów z Jarosławiem, mogą również służyć jako alternatywna droga wyjazdu z miasta w stronę DW 880 i Pruchnika, odciążając zatłoczoną ul. Pruchnicką w Jarosławiu.

   Realizacja inwestycji rozpocząć ma się w marcu br. Zakończyć ma się natomiast we wrześniu 2018 r., czyli za ok. 18 miesięcy.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum