Wybiorą dyrektora MOK

Autor: bk 10.03.2017 Nr: 10/2017
Wybiorą dyrektora MOK
Fot. um

Do 5 kwietnia mogą zgłaszać się kandydaci chcący pokierować działaniami Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie. Ogłoszony konkurs jest następstwem wypowiedzenia umowy, jakie burmistrz Krzysztof Roman wręczył dotychczasowej dyrektor Agnieszce Marczak.

Kandydat na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie musi mieć m.in.: wyższe wykształcenie i co najmniej 3 lata stażu pracy na kierowniczym stanowisku w sektorze kultury (lub 5 lat pracy w tym sektorze). Musi również znać przepisy prawa dotyczące funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz samorządu, posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, musi także znać problematykę, z jaką spotka się podczas pracy w MOK, mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 

Będzie stary – nowy dyrektor?

– Spełniam warunki konkursu. Rozważam ewentualność zgłoszenia swojej kandydatury. Nie podjęłam jednak jeszcze decyzji. Mam czas do namysłu – mówi Agnieszka Marczak, dotychczasowa dyrektor MOK w Radymnie, która kilka tygodni temu otrzymała wypowiedzenie umowy podpisane przez burmistrza miasta Krzysztofa Romana.

   Argumentując swoją decyzję Burmistrz mówi m.in. o trudnej współpracy z Dyrektor, która nie układała się od początku kadencji.

– Chciałbym, aby oferta MOK była szersza. Obecnie jest ona ograniczona do bardzo wąskiej grupy dzieci – podkreśla K. Roman. Dodając, że w ofercie MOK brakuje pozycji dla dzieci nie wykazujących szczególnych uzdolnień muzycznych. Nie ma też propozycji dla seniorów i ogółu mieszkańców miasta.

– Potrzebne są szersze działania, dzięki którym MOK zaoferuje rozrywkę kulturalną wszystkim mieszkańcom – dodaje Burmistrz. Podkreśla przy tym, że nowa umowa, która zawarta będzie z wybranym w konkursie dyrektorem pozwoli władzom miasta na zobowiązanie szefa MOK do wywiązywania się z pewnych ważnych dla miasta aspektów. Czego, jego zdaniem nie daje obecna sytuacja. Wśród ważnych zadań, jakie stoją przed MOK Burmistrz wymienia również większą ilość atrakcji w obrębie ZEK-u. Chodzi o niewielkie formy rozrywki skierowane przede wszystkim do dzieci, takie, jakie posiadają inne tego typu miejsca.

 

Działalność MOK na miarę możliwości

– Oferta ośrodka stworzona jest na miarę możliwości tej instytucji – mówi z kolei A. Marczak. Zaznacza ona, że MOK prowadzi nie tylko zajęcia wokalne, ale również warsztaty plastyczne i prowadzi we współpracy z teatrem Maska zajęcia teatralne. Dyrektor przyznaje, że chciałaby skupiać większą liczbę osób w MOK i zaproponować im odpowiednią ofertę. Jednak jak mówi problemem są możliwości finansowe i lokalowe MOK, jak choćby niewielka sala widowiskowa z małą sceną. To jej zdaniem skutecznie ogranicza możliwość zapraszania artystów z zewnątrz.

 

Kandydaci chętni na kierowanie działaniami radymiańskiego MOK mają niemal miesiąc na złożenie wymaganych dokumentów. Później nastąpi ich weryfikacja wybór nowego dyrektora. Później przekonamy się czy pozwoli to na polepszenie funkcjonowania ośrodka i lepszą współpracę na linii MOK – Urząd Miasta.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum