Kuratorium przeciw zmianom

Autor: bk 17.03.2017 Nr: 11/2017
Decyzje dotyczące zmian w systemie oświaty radni Rady Gminy Roźwienica podjęli 17 lutego br. W ubiegłym tygodniu Podkarpacki Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował ich decyzję.
Decyzje dotyczące zmian w systemie oświaty radni Rady Gminy Roźwienica podjęli 17 lutego br. W ubiegłym tygodniu Podkarpacki Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował ich decyzję.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie wyraził negatywną opinię dotyczącą planów przekazania części prowadzonych przez Gminę Roźwienica szkół do prowadzenia Stowarzyszeniu.

Mająca uwadze brak istotnych korzyści z przekazania prowadzenia szkoły Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica oraz zagrożenie dla prawidłowego jej funkcjonowania należy znać, że negatywna opinia jest zasadna” – napisała w swych pismach dotyczących uchwał Rady Gminy Roźwienica, Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty.

   Kurator podkreśla, że decyzje podjęte zostały po przeanalizowaniu dokumentów otrzymanych z Urzędu Gminy, a także petycji skierowanych przez rodziców, rad rodziców, nauczycieli poszczególnych szkół, a także korespondencji z poseł Prawa i Sprawiedliwości Anną Schmidt-Rodziewicz, do której również zwrócili się rodzice.

   Sprawa dotyczy szkół w Tyniowicach, Węgierce oraz Woli Węgierskiej, które zgodnie z przyjętymi 17 lutego uchwałami Rady Gminy miały zostać przekazane do prowadzenia działającemu na terenie Gminy Stowarzyszeniu.

   M. Rauch przytacza wypowiedzi rodziców „szkoła nie powinna być traktowana jak instytucja dochodów”, „szkoła jest inwestycją w przyszłość, dlatego chcemy, żeby została publiczną”. Kurator uznała również, że „uzasadnione obawy budzi sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami i szkołami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica”. Podkreślając, że Stowarzyszenie może nie udźwignąć ciężaru prowadzenia szkół, a proponowane przez nie stawki wynagrodzenia nauczycieli (bardzo niskie w ocenie Kurator) mogą doprowadzić do odejścia doświadczonych nauczycieli.

– Jeśli Pani Kurator podjęła decyzję za Radę Gminy i Wójta mówiąc o tym, że szkoły mają być prowadzone zgodnie z kartą nauczyciela, powinna pójść o krok dalej i przeznaczyć większe środki na prowadzenie tych szkół – mówi Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica. Dodając, że koszty wynagrodzenia nauczycieli są dla omawianych szkół bardzo wysokie. A w opinii Kurator nie ma odniesienia do wielu kwestii, jak choćby koszty prowadzenia tych placówek. Wójt podkreśla, że prowadzenie publicznych 8-klasowych szkół w każdej trzech miejscowości będzie dużym obciążeniem dla budżetu Gminy.

   O decyzji Rady Gminy Roźwienica, dotyczącej wyrażenia woli przekazania części szkół do prowadzenia Stowarzyszeniu oraz obawach rodziców związanych z takim rozwiązaniem pisaliśmy w 8 numerze Gazety Jarosławskiej („Szkolne kompromisy” GJ nr 8/2017).

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum