Burmistrz nie podjął dyskusji na temat uciążliwych inwestycji

Autor: 17.03.2017 Nr: 11/2017
Burmistrz omówił zrealizowane i planowane inwestycje.
Burmistrz omówił zrealizowane i planowane inwestycje.

W niedzielę, 12 marca, w sali „Sokoła” w Sieniawie władze gminne spotkały się z mieszkańcami miasta i gminy, by podsumować pracę samorządu w ostatnim roku – omówić zadania, jakie udało się zrealizować w minionym roku oraz te, które są w trakcie realizacji, a także przedstawić zamierzenia na rok bieżący.

W spotkaniu udział wziął burmistrz Adam Woś, zastępca burmistrza Janusz Świt, przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król, pracownicy samorządu gminnego, nauczyciele i mieszkańcy. Głównie do tej ostatniej grupy włodarz gminy skierował sprawozdanie z wykonanych prac oraz omówił plany inwestycyjne na rok bieżący.

   W minionym roku samorząd miasta i gminy Sieniawa koncentrował się na inwestycjach drogowych. Zmodernizowano wszystkie drogi, o które mieszkańcy zwracali się od lat, z wyłączeniem Czerwonej Woli, gdzie był plan wykonania kanalizacji, choć i ten, będzie musiał zostać odłożony w czasie. Podobnie rzecz się ma z innymi, nieskanalizowanymi miejscowościami: Rudką, Dobrą i Czercami. Rozpoczęta została historyczna inwestycja – budowa hali sportowej i krytej pływalni, której oddanie zaplanowano w 2018 r. Równie ważnym przedsięwzięciem będzie wykonanie kapitalnego remontu starej hali sportowej czy budowa czterech kompleksów boisk wielofunkcyjnych w Czerwonej Woli, Leżachowie, Rudce i Wylewie. Gmina przymierza się także do przeprowadzenia remontu kościoła Jana Chrzciciela. Podczas spotkania poruszony został również trudny temat reformy oświaty, sytuacji nauczycieli czy też zagospodarowania budynku po gimnazjum.

 

Problemy mieszkańców pozostawione bez stanowiska władzy

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na zadawanie pytań ze strony mieszkańców i dyskusję. Pierwsze pytania padły od mieszkańca pochwalającego nowe inwestycje w Sieniawie i ościennych miejscowościach, które, jego zdaniem, dadzą gminie i ludziom szanse rozwoju. Zdecydowanie inne głosy mieli ich przeciwnicy.

Nie wiem czy ludzie mają świadomość, jaki wpływ będą miały te wszystkie inwestycje na środowisko i jakość życia mieszkańców, zwłaszcza fermy kurze – zastanawiał się jeden z mieszkańców.

   Mówił o uciążliwościach takiego sąsiedztwa i wnioskował, by koniecznie przeprowadzić konsultacje społeczne, aby ludzie mogli się wypowiedzieć – i na temat ferm i na temat budowy nowego zakładu Farmutilu. Głos zabrała również inna mieszkanka, przypominając, że toczą się postępowania w sprawie kolejnych inwestycji, a mieszkańcy nie mają świadomości, że takowe są prowadzone oraz świadomości nt. zagrożeń, jakie ze sobą niosą.

   Dyskusja z burmistrzem była żadna, gdyż ten po pierwszym pytaniu wyszedł poza salę i nie wysłuchał do końca mieszkańców. Wiceburmistrz zaprosił zainteresowanych na rozmowy do Urzędu, nie chcąc kontynuować dyskusji w tymże temacie na szerszym forum.

   Mieszkańcy przeciwni „smrodliwym” inwestycjom zawiązali Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sieniawskiej i pod jego skrzydłami podejmują działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń oraz tego, że proces inwestycyjny ws. kolejnych ferm w Leżachowie (pierwsze pozwolenie na zostało wydane w 2014 r.), Wylewie i budowy nowego Farmutilu trwa, czynione są uzgodnienia itd. Nie ukrywają, że ich zdaniem, Władza wprowadza mieszkańców w błąd. Trudno im także o zaufanie, zwłaszcza gdy już 2 lata temu Burmistrz zapewniał na takim samym spotkaniu, że żadnego odoru w okolicy tych inwestycji nie będzie i dawał słowo honoru. Już kompostownia odpadów biodegradowalnych pokazała, że jest inaczej. Dlatego też planują zorganizować jeszcze przed świętami wielkanocnymi spotkanie z udziałem władz i podejmować merytoryczne dyskusje w temacie tychże inwestycji.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum