Rzeźby, hafty, koronki...

Autor: 17.03.2017 Nr: 11/2017
„Ocalić od zapomnienia” – spotkanie twórców ludowych.
„Ocalić od zapomnienia” – spotkanie twórców ludowych.

W środę, 8 marca, w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się Spotkanie Twórców Ludowych „Ocalić od zapomnienia”, które było okazją m.in. do prezentacji prac rękodzielniczych artystów ludowych oraz zachęcenie innych osób do promowania i kultywowania tradycji regionu.

Twórcy ludowi z gminy Tryńcza i nie tylko, mający bogaty dorobek i doświadczenie w danej dziedzinie rękodzieła ludowego, prezentowali swoje wyroby i wymieniali się wzajemnie doświadczeniami. Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać wzajemną twórczość na towarzyszącej spotkaniu wystawie. Na licznie zastawionych stołach znalazły się: rzeźba, wikliniarstwo, wyroby tkackie, hafty, krawiectwo, koronkarstwo, origami, malarstwo, bibułkarstwo, a także techniki decoupage. W każdej z prac było widać pasję, zaangażowanie i wielkie serce włożone w stworzenie dzieła sztuki ludowej.

   Artyści za pracę i kultywowanie lokalnej tradycji, zostali nagrodzeni upominkami, które wręczył wójt Ryszard Jędruch, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos i dyrektor Trynieckiego Centrum Kultury Henryk Chruściel.

   Z okazji Dnia Kobiet do pań skierowano najpiękniejsze życzenia, a sołtys Roman Kozyra wraz z Dyrektorem TCK wręczyli paniom kwiaty i słodkości.

   Spotkanie umilił występ solistki Martyny Niemiec, Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego z Gniewczyny oraz Zespołu Biesiadnego „Zośki”

 

Komentarze